Florentyna Madejewska - ps. "Antonina", "Łukaszowa", z domu Buszyńska. Urodziła się w 1897 r. w Potoku koło Krosna. Wywodziła się ze starej rodziny nafciarzy, którzy przybyli na ziemie polskie z dalekiej Kanady. Otrzymała gruntowne wykształcenie. Jej edukacja wiodła przez Zakład Wychowawczy Sióstr Józefitek oraz prywatne pensje, które zakończyła maturą. W 1917 w Wiedniu zawarła związek małżeński z Ludwikiem Madejewskim. Do Jasła rodzina Madejewskich przybyła w 1933 r. Florentyna Madejewska prowadziła tu stancję dla biedniejszych uczniów gimnazjum.

Na początku wojny, we wrześniu 1939r., rodzina Madejewskich  została rozdzielona. Wszystkich inżynierów, w tym Madejewskiego, ewakuowano na wschód, synowie zaś schronili się u rodziny we Lwowie. Szczęśliwie powrócili do domu w Jaśle tuż przed Bożym Narodzeniem 1939 r. W podzięce za to Florentyna Madejewska ofiarowała do kościoła Franciszkanów jako wotum swoją brylantową kolię.

Dom Madejewskich, określany kryptonimem "u Łukaszów", był punktem kontaktowym dla żołnierzy polskich przechodzących przez „zieloną granicę" polsko- słowacką na Węgry, a stamtąd na Zachód do tworzących się jednostek armii polskiej.

Florentyna Madejewska podjęła pracę w Polskim Komitecie Opiekuńczym zajmującym się dożywianiem i pomocą więźniom jasielskiego więzienia. Wraz z innymi przygotowywała posiłki i paczki. Nawiązywała kontakty z więźniami i przekazywano informacje o ewentualnym zagrożeniu dla innych. Była łączniczką między strażnikami jasielskiego więzienia, a szefem Kedywu rzeszowskiego por. Zenonem Sobotą ps. "Korczak". Organizowała też pomoc dla przesiedleńców.

Została aresztowana przez Gestapo 3 stycznia 1944 r.  Po dziesięciu dniach śledztwa została przewieziona do Krakowa. W jakiś czas później przywieziono ją na powrót do Jasła i rozstrzelano 31 marca 1944 r. w lesie koło Warzyc.


Informację wykorzystano ze strony jaslo.pl

 

Ludwik Madejewski - inż., ps.  "Antoni", "Łukasz". Urodził się w 1887r. w Horodyszczu niedaleko Lwowa. Ojciec jego był dyrektorem lasów u hrabiego Potockiego. Ludwik Madejewski uczęszczał do gimnazjum we Lwowie , a następnie studiował w Akademii Górniczej w Leoben, w austriackiej Styrii. Po ukończeniu studiów przez szereg lat pracował w kopalnictwie naftowym we wschodniej Galicji.
W Borysławiu z początkiem 1916 r. poznał Florentynę Buszyńską, z którą w roku następnym zawarł związek małżeński. W 1924 r. awansowano inż. Ludwika Madejewskiego przeniesieniem do Urzędu Górniczego najpierw w Stanisławowie, a po kilku latach do Jasła, gdzie pracował w charakterze inspektora górniczego.

Do Jasła rodzina Madejewskich przyjechała w 1933 r. Zamieszkała w domu Jarnuszkiewiczów w Ulaszowicach. Po kilku latach Madejewscy wynajęli odnowioną willę drewnianą z dużym ogrodem przy ulicy Mickiewicza. Był to budynek parterowy z trzema pokojami i kuchnią na parterze i jednym pokojem na poddaszu. Dom ten należał do lekarza weterynarii dr Mendyka z Gorlic. Posesja sąsiadowała bezpośrednio z kaplicą gimnazjalną , a przez ulicę z budynkiem gimnazjum.

Na początku okupacji Niemcy usunęli z Urzędu Górniczego w Jaśle dotychczasowego jego dyrektora inż. Morawskiego. Zastąpił go Austriak inż. Grundniger, który jako "leobeńczyk" pozostawił na stanowisku inż. Madejewskiego.

Dom inż. Ludwika Madejewskiego był kwaterą i punktem łączności w tzw. „Korytarzu" i miał kryptonim „ u Łukaszów". Ludwik Madejewski - "Antoni" "Łukasz" zatrudniony w "Beskiden Erdol Gewinungsgesellschaft", zbierał dane wywiadowcze dotyczące przemysłu naftowego dla siatki "Tytus" KG AK .

Rodzina Madejewskich brała aktywny udział w przygotowaniach do akcji odbicia więźniów politycznych z jasielskiego więzienia. To właśnie ich dom stał się na kilka dni kwaterą dla zespołu dywersyjnego por. "Korczaka", który dokonał tej śmiałej akcji nocą z 5 na 6 sierpnia 1943 r.

Niemcy prowadzili poszukiwania w celu znalezienia winnych w akcji na jasielskie więzienie. W ich rękach znalazły się również materiały wywiadowcze z danymi o zakresie wydobycia ropy naftowej i jej zapasach w okręgu jasielskim. Dom "Łukaszów" pozostawał pod obserwacją gestapowców.

3 sierpnia 1944 r. cała rodzina Madejewskich została aresztowana przez Gestapo. Aresztowano też wówczas Stanisława i Jana Magurów , Kazimierza Pietruszkę i kilka innych osób. Po dziesięciu dniach śledztwa całą grupę wywieziono do krakowskiego więzienia na Montelupich. Kedyw przygotowywał akcję "Riposta"- odbicia uwięzionych, ale została ona odwołana. Wszyscy mężczyźni zostali straceni w nieznanych okolicznościach prawdopodobnie w początkach lutego 1944 r.

 

Informację wykorzystano ze strony jaslo.pl

 

Ludwik Stanisław Madejewski, ps.  "Krupa" . Urodził się 8 kwietnia 1918 r. w Borysławiu jako syn Ludwika i Florentyny z d. Buszyńska. Był uczniem jasielskiego gimnazjum. Posiadał duże zdolności malarskie. Po sześciu latach nauki przeniósł się do szkoły średniej Śląskich Zakładów Technicznych w Katowicach na wydział elektryczny. W początkach wojny rozpoczął pracę zawodową. Związał się z ruchem oporu. Był żołnierzem "Kedywu" - patrolu dywersyjnego Zbigniewa Cerkowniaka "Boruty". 26 grudnia 1943 r. zawarł związek małżeński z Anną Marią Krząścik, lecz ich małżeństwo trwało zaledwie 8 dni.

Został aresztowany 3 stycznia 1944r. Po dziesięciu dniach został wywieziony do Krakowa. Zginął w początkach lutego w nieznanych okolicznościach ze swym ojcem i bratem.

 

Informację wykorzystano ze strony jaslo.pl

 

Zdzisław Madejewski - urodził się 1 grudnia 1923 r. we Lwowie jako syn Ludwika i Florentyny z d. Buszyńska. Do czasu wybuchu wojny uczęszczał do jasielskiego gimnazjum. Był wówczas uczniem III klasy. W początkach okupacji podjął pracę w przemyśle naftowym, w kopalni Harklowa. Kontynuował naukę w ramach tajnych kompletów gimnazjalnych. Posiadał zdolności do rysunków i grał na fortepianie. Związał się z ruchem konspiracyjnym.

3 stycznia 1944 r. został aresztowany przez gestapowca Teodora Drzyzgę i po dziesięciu dniach wywieziony do Krakowa. Zginął w początkach lutego w nieznanych okolicznościach ze swym ojcem i bratem.

 

Informację wykorzystano ze strony jaslo.pl

 
Cytat dnia

Pamiętajcie, że nie w tem jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył, ale co zrobił dobrego na świecie.

<A. Małkowski>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292440