Komisja Stopni Instruktorskich
Hufca im. Rodziny Madejewskich w Jaśle

Posiedzenia KSI odbywają się w Komendzie Hufca ZHP im. Rodziny Madejewskich w Jaśle w każdy pierwszy wtorek w miesiącu: styczniu, kwietniu, czerwcu i październiku o godz. 17.00.W razie potrzeby możliwe są dodatkowe posiedzenia w innym terminie zgodnie z informacją wywieszoną w Hufcu lub na stronie internetowej hufca.

Skład KSI:

- Przewodnicząca KSI - hm. Dorota Rzońca
- Z-ca Przewodniczącej KSI - phm. Robert Nowiński
- Członek KSI - hm. Wiesław Hap

Do pobrania:

Regulamin KSI im. Rodziny Madejewskich w Jaśle
Zał. nr 1 - Wniosek o otwarcie próby na stopień
Zał. nr 2 - Karta próby na stopień przewodnika
Zał. nr 3 - Karta próby na stopień podharcmistrza
Zał. nr 4 - Wniosek o zamknięcie próby

 
Cytat dnia

Nic nie znaczą słowa Przyrzeczenia, jeśli się wielokrotnie nie przełamały w pryzmacie codziennego życia.

<Jadwiga Falkowska>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 237473