ZHP Chorągiew Podkarpacka KRS: 0000296261

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA HUFCA ZHP JASŁO

1% Twojego podatku = 100% korzyści dla nas

Szanowni Państwo!
Rozpoczyna się okres rozliczeń podatkowych za rok 2014. Każdy z podatników, o których mowa poniżej ma możliwość przekazania 1% swojego podatku za ubiegły rok na rzecz organizacji pożytku publicznego. W imieniu zuchów i harcerzy Naszego Hufca zachęcamy aby Państwo wsparli działalność wychowawczą prowadzoną przez Hufiec ZHP Jasło i wszystkie jemu podległe jednostki. Przekazanie 1% podatku tak naprawdę nic nie kosztuje, ale może pomóc nam w codziennej pracy, za co z góry dziękujemy.
Kto może przekazać 1% podatku OPP?
1. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
2. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
3. Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych
Co dzieje się z otrzymanymi środkami z 1%?
1. Dofinansowujemy śródroczną pracę z dziećmi gromad zuchowych, drużyn harcerskich i innych jednostek organizacyjnych,
2. Dofinansowujemy imprezy przez nas organizowane skierowane zarówno do harcerzy, jak też wszystkich jaślan, takie jak: Betlejemskie Światełko Pokoju, Rajd Śladami Miejsc Pamięci Narodowej, wakacyjne kolonie nad morzem.
3. Przeznaczamy je na dofinansowanie obozów dla najuboższych dzieci - by brak pieniędzy nie był czynnikiem decydującym o tym, że dziecko pracujące przez cały rok z drużyną nie pojedzie na wspólny obóz,
4. Szkolimy kadrę - bo dobrze wyszkolona kadra jest gwarantem bezpiecznej i wartościowej przygody Waszych dzieci,
5. Remontujemy i zakupujemy sprzęt obozowy, biwakowy i szkoleniowy, dofinansowujemy biwaki i rajdy harcerskie,
6. Kupujemy materiały programowe do pracy śródrocznej,
7. Przygotowujemy nowe programy wychowawcze,
8. Przeznaczamy na inne działania, które będą zmierzać do lepszego wychowania dzieci zrzeszonych w naszym hufcu.
Jak można przekazać 1% podatku ?
Dokonać można tego na dwa sposoby, które zostaną opisane poniżej:
Sposób tradycyjny – ręczne wypisanie deklaracji podatkowej PIT,
Sposób elektroniczny – za pomocą darmowego programu, który można pobrać z naszej strony.
Sposób tradycyjny:
KROK 1 - wypełniamy odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym.[ PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, lub PIT-38] W zeznaniu podajemy nazwę organizacji (ZHP Chorągiew Podkarpacka), numer KRS: 0000296261 oraz kwotę, którą chcemy przekazać. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

w PIT-28:
w poz. 126 Numer KRS: 0000296261,
w poz. 127 wpisujemy 1% kwoty z poz. 109, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
w poz. 128 wpisujemy cel szczegółowy 1% np. Hufiec Jasło…oraz numer i nazwę drużyny/szczepu
w poz. 129 poprzez zaznaczenie kwadratu wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych takich jak imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty z poz 131. (zg. z art.45c ust.5 ustawy o pdof)
w poz. 130 można podać dane ułatwiające kontakt z podatnikiem nr telefonu, nr faksu, e-mail

w PIT-36:
w poz. 305 Numer KRS: 0000296261,
w poz. 306 wpisujemy 1% kwoty z poz. 188, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
w poz. 307 wpisujemy cel szczegółowy 1% np. Hufiec Jasło…oraz numer i nazwę drużyny/szczepu
w poz. 308 poprzez zaznaczenie kwadratu wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych takich jak imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty z poz 307. (zg. z art.45c ust.5 ustawy o pdof)
w poz. 309 można podać dane ułatwiające kontakt z podatnikiem nr telefonu, nr faksu, e-mail

w PIT-36L:
w poz. 105 Numer KRS: 0000296261,
w poz. 106 wpisujemy 1% kwoty z poz. 55, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
w poz. 107 wpisujemy cel szczegółowy 1% np. Hufiec Jasło…oraz numer i nazwę drużyny/szczepu
w poz. 108 poprzez zaznaczenie kwadratu wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych takich jak imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty z poz 107. (zg. z art.45c ust.5 ustawy o pdof)
w poz. 109 można podać dane ułatwiające kontakt z podatnikiem nr telefonu, nr faksu, e-mail

w PIT-37:
w poz. 124 Numer KRS: 0000296261,
w poz. 125 wpisujemy 1% kwoty z poz. 120 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
w poz. 126 wpisujemy cel szczegółowy 1% np.: Hufiec Jasło…oraz numer i nazwę drużyny/szczepu
w poz. 127 poprzez zaznaczenie kwadratu wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych takich jak imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty z poz 126. (zg. z art.45c ust.5 ustawy o pdof)
w poz. 128 można podać dane ułatwiające kontakt z podatnikiem nr telefonu, nr faksu, e-mail

w PIT-38:
w poz. 58 Numer KRS: 0000296261,
w poz. 59 wpisujemy 1% kwoty z poz. 35 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
w poz. 60 wpisujemy cel szczegółowy 1% np. Hufiec Jasło…oraz numer i nazwę drużyny/szczepu
w poz. 61 poprzez zaznaczenie kwadratu wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych takich jak imię, nazwisko, adres oraz wysokość kwoty z poz 60 (zg. z art.45c ust.5 ustawy o pdof)
w poz. 62 można podać dane ułatwiające kontakt z podatnikiem nr telefonu, nr faksu, e-mail

KROK 2 - wypełniony formularz PIT wysyłamy lub zanosimy do Urzędu Skarbowego

KROK 3 - 1% należnego podatku - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Po rozliczeniu podatku urząd skarbowy powiększy zwrot o wpłaconą na nasze konto kwotę.

Sposób elektroniczny:

KROK 1 - Pobranie darmowego programu do rozliczenia deklaracji PIT: link

KROK 2 – wypełniamy deklarację podatkową PIT – odpowiednią dla naszego sposobu rozliczania

KROK 3 – w każdym rodzaju deklaracji PIT znajduje się trwale wpisany numer KRS oraz nazwa organizacji czyli ZHP Chorągiew Podkarpacka. Natomiast należy uzupełnić pozycje o dane podatnika oraz z listy rozwijanej ( w pozycji: szczegółowy cel przekazania 1%) należy wybrać Hufiec ZHP Jasło.

KROK 4 – wypełnioną tak deklarację drukujemy i w sposób ręczny w pozycji, w której znajduje się ZHP Hufiec Jasło po myślniku wpisujemy numer i nazwę drużyny/szczepu .

KROK 5 - wypełniony formularz PIT wysyłamy lub zanosimy do Urzędu Skarbowego

KROK 6 - 1% należnego podatku - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. Po rozliczeniu podatku urząd skarbowy powiększy zwrot o wpłaconą na nasze konto kwotę.
 
Cytat dnia

Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować.

<A. Kamiński>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292462