W dniu 16 października 2017 roku w Zarzeczu odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. We wspólnej zabawie spotkały się zuchy z GZ „Dzielne Ludki” działającej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jaśle, GZ „Dzielne Orły” z Zarzecza oraz zuchy działające przy I Szczepie Orląt- Szarotki. Spotkanie przygotowała i poprowadziła druhna Namiestniczka Zuchowa – phm. Katarzyna Zając przy wsparciu druhny hm. Doroty Rzońcy oraz phm. Iwony Dziedzic. Szczególne podziękowania należą się druhnom Ewie Zoła i Marii Garbacik, które zaprosiły nas do Zarzecza i wykazały się ogromnym zaangażowaniem.

Głównym celem przedsięwzięcia było kultywowanie tradycji Święta pieczonego Ziemniaka oraz promowanie aktywności dzieci w konkurencjach i zabawach. Chciałyśmy także zintegrować środowiska zuchowe pracujące na terenie jasielskiego hufca.

Spotkanie rozpoczęło się apelem zuchowym, który prowadziła druhna phm. Iwona Dziedzic. Później nadszedł czas na „ziemniaczane” zawody sportowe oraz kreatywne tworzenie ziemniaków „cudaków”, które dały dzieciom radosne przeżycia. Nie obyło się także bez wspólnego pląsania i śpiewania. Zuchy miały także okazję poczuć się jak ziemniaki, robiąc sobie zdjęcia w specjalnym szabloniku :)

Impreza zakończyła się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek oraz ziemniaków- bohaterów tego dnia. Wszyscy ze smakiem zajadali a czarne buzie, były tylko znakiem wspaniałej zabawy. Po pysznej uczcie każdy zuch został „naznaczony” przez druhnę Iwonę pamiątkowym, ziemniaczanym medalem.

 

Czuwaj!

Namiestniczka Zuchowa

phm. Katarzyna Zając

 
Cytat dnia

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest.

<ks. Kazimierz Lutosławski>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 286830