W niedzielę 17 września, w 78. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, środowisko jasielskie i powiatu obchodziło po raz kolejny Dzień Sybiraka. Spory wkład w jego przeprowadzenie i w upamiętnienie losów Polaków na Nieludzkiej Ziemi, zwłaszcza w latach II wojny światowej, wnieśli jak zwykle harcerze jasielskiego Hufca ZHP. Najpierw jako drużyna sztandarowa Hufca uczestniczyli w mszy świętej. Została ona odprawiona w kościele franciszkańskim w intencji żyjących Sybiraków i wszystkich, którzy zginęli na ziemiach carskiej, a później sowieckiej Rosji. Po mszy harcerze pod dowództwem druha hm. Jacka Smolika poprowadzili uczestników uroczystości pod pomnik „Golgota Wschodu”. Tam po „Hymnie Sybiraków” hm. Wiesław Hap wspólnie z drużyną sztandarową przeprowadził apel pamięci, który zakończył słowami: „Niech dzisiaj z tego miejsca i z tego apelu idzie w świat nasze wołanie: Nigdy więcej ludobójstwa, nigdy więcej nienawiści, nigdy więcej wojny”. Po krótkich wystąpieniach burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana i przewodniczącego jasielskiego Koła Związku Sybiraków w Jaśle Franciszka Trocińskiego miało miejsce składanie pod pomnikiem kwiatów. Złożyli je przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych Jasła i powiatu, służb mundurowych, szkół i organizacji. W imieniu Komendy Hufca ZHP w Jaśle im. Rodziny Madejewskich wiązankę kwiatów złożyli komendant phm. Jerzy Kosiba i hm. Wiesław Hap. W skład drużyny sztandarowej Hufca wchodziły druhny i druhowie z I Szczepu „Orląt”, 139. DH „Lisy”, 309. DH „Golesz” i 307. KGDH „Wilki”. Wartę pełnili harcerze z „Lisów”, kwiaty odbierały harcerki z „Wilków”.

W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca

phm. Robert Nowiński

 
Cytat dnia

Współczesna dzielność musi być przeniknięta panowaniem nad sobą i męstwem, rozwagą i sprawiedliwością. 

<Aleksander Kamiński>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 286831