22 kwietnia, uroczystą mszą świętą prowadzoną przez kapelana hufca, phm. Józefa Obłoja, rozpoczęły się tegoroczne obchody Tygodnia Bohatera Hufca. Podczas homilii druhny i druhowie przypomnieli sobie o bohaterskiej Rodzinie Madejewskich, patronach jasielskich harcerzy i o wartościach, którymi powinien kierować się młody człowiek. Kapelan podkreślił, że musimy pamiętać o tym, że harcerzami nie jesteśmy tylko w mundurze, ale całym życiem powinniśmy świecić przykładem. Po mszy świętej odbył się apel inaugurujący, który poprowadził druh phm. Robert Nowiński. W rozkazie komendanta hufca, phm. Jerzego Kosiby słyszeliśmy, że współcześni harcerze powinni pamiętać i brać przykład z członków bohaterskiej Rodziny Madejewskich w swoim życiu codziennym. Pogoda nie była w tym roku nam przychylna, dlatego planowany Rajd Świętego Jerzego musiał zostać odwołany. W zamian za to druhny i druhowie wzięli udział w "Grze Ze Świętym Jerzym", zorganizowanej przez phm. Iwonę Dziedzic na terenie ZSM nr 4 w Jaśle. Harcerze wykonując zadania poznali postać Świętego Jerzego, patrona wszystkich harcerzy, którego dzień obchodzimy 23 kwietnia. Podsumowaniem gry było wspólne odśpiewanie ułożonej pieśni do Świętego Jerzego i prezentacja obrazów. Druhny i druhowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem, a ich entuzjazm spowodował, że deszczowy dzień okazał się pięknym i radosnym świętem.

W dniu 25 kwietnia odbyła się "Zuchowa Gra Po Mieście". W przedsięwzięciu wzięło udział 62 zuchów z 5 środowisk. We wspólnej zabawie poprzez naukę spotkały się zuchy z Gromady Zuchowej Dzielne Ludki działającej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jaśle, Dzielne Orły z Zarzecza, Pożyteczne Zwierzaki z Kołaczyc, zuchy z Czeluśnicy oraz zuchy działające przy I Szczepie Orląt. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym apelem zuchowym prowadzonym przez hm. Dorotę Rzońcę na jasielskim Rynku, a następnie druhna phm. Katarzyna Zając wręczyła zaszyfrowane koperty z zadaniami i wyznaczoną trasą. Głównym celem gry było poznanie bohaterskiej Rodziny Madejewskich oraz zaproszenie do udziału mieszkańców Jasła i poznania ich opinii na temat: "co to znaczy być dzielnym i odważnym". Podsumowanie gry odbyło się na terenie Ogrodu Jordanowskiego, gdzie zuchy przedstawiły realizowane zadania oraz zobrazowały zuchowe marzenia kredą na asfalcie. Zwieńczeniem spotkania był pokaz ogromnych baniek mydlanych, co sprawiło dzieciom najwięcej radości. Kolorowe bańki otoczyły cały Ogród Jordanowski wraz z naszymi marzeniami.

27 kwietnia na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle odbyła się olimpiada zuchowa. W sportowych potyczkach udział wzięło 44 zuchów z 5 środowisk. Olimpiada rozpoczęła się złożeniem przez zuchy „Ślubowania Sportowca”. Podczas olimpiady zuchy mogły wykazać się sprawnością fizyczną w różnorodnych konkurencjach. W trakcie rywalizacji nie zabrakło dopingu zarówno ze strony zuchów jak i ich drużynowych, dla których nie lada wyzwaniem okazała się konkurencja, jaką była rzut kapeluszem do celu. Zuchy bardzo angażowały się w przebieg każdej konkurencji, jednocześnie doskonale się bawiąc. Celem olimpiady była popularyzacja zdrowego stylu życia oraz wdrożenie zasad fair play. W rozgrywkach nie było przegranych :), wszystkie zuchy otrzymały z rąk druha komendanta Hufca ZHP w Jaśle, phm. Jerzego Kosiby pamiątkowe medale, sponsorowane przez firmę MODERN FORMS, mającą swoją siedzibę w Dobrzechowie.

Przedsięwzięciem mającym podsumować i zakończyć obchody tegorocznego Tygodnia Bohatera Hufca miała być gra harcerska w Lesie Warzyckim z uroczystym apelem na mogile naszej patronki, Florentyny Madejewskiej. Niestety ze względu na niekorzystną pogodę musiała ona zostać przesunięta na późniejszy termin. Mamy nadzieję, że niebawem się odbędzie.

Wszystkim zaangażowanym w obchody Tygodnia Bohatera Hufca, zuchom, harcerzom i instruktorom serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że przez ten tydzień mogliśmy tak wiele czasu spędzić razem.

z-ca Komendanta Hufca Jasło
phm. Iwona Dziedzic

 
Cytat dnia

Współczesna dzielność musi być przeniknięta panowaniem nad sobą i męstwem, rozwagą i sprawiedliwością. 

<Aleksander Kamiński>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292466