W dwa ostatnie weekendy marca Referat Duszpasterski z kapelanem dh phm. Józefem Obłojem, działający przy Komendzie Hufca ZHP w Jaśle, zorganizował Rekolekcje Wielkopostne dla druhen i druhów. Obydwa turnusy odbywały się w Domu Rekolekcyjnym wDesznicy. Hasło tegorocznych rekolekcji brzmiało: „Być dobrym jak chleb…” Święty Brat Albert - wzorem służby Bogu, Polsce i Bliźnim. Wszystkie rozważanie rekolekcyjne nawiązywały do życia, pracy i służby Adama Chmielowskiego.

Łącznie w harcerskich rekolekcjach wzięło udział ponad 80 harcerzy naszego hufca. Funkcję komendantki turnusu żeńskiego pełniła dh phm. Iwona Dziedzic, natomiast turnusu męskiego dh phm. Józef Obłój. W organizację harcerskich rekolekcji zaangażowani byli także : dh phm. Urszula Buczyńska Bolanowska, dh pwd. siostra Jadwiga Marszałek, dh Justyna Hendzel, dh pwd. Wojciech Zajdel, dh. Mikołaj Samborski, dh Krzysztof Kapłon.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie oraz uczestnikom dziękujemy za stworzenie odpowiedniej atmosfery do zadumy i modlitwy. Wierzymy, że za przykładem Brata Alberta odnajdziemy sens naszej służby w otaczających nas środowiskach.

phm. Iwona Dziedzic

 
Cytat dnia

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest.

<ks. Kazimierz Lutosławski>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292432