Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej 2017 W godzinach popołudniowych w dniu 22 lutego w auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbyła się wieczornica dla zuchów, harcerzy, wędrowników, instruktorów i seniorów z terenu jasielskiego Hufca ZHP. Okazją do tego wyjątkowego spotkania był Dzień Myśli Braterskiej. Od 1927 r. w tym szczególnym dniu urodzin twórcy skautingu światowego Roberta Baden-Powella i jego żony Olave Baden-Powell, współtwórczyni skautowego ruchu żeńskiego, przy ogniskach, kominkach i świeczkowiskach spotykają się ludzie spod znaku lilijki, złączeni węzłem przyjaźni i braterstwa. Bardzo dużą, bo liczącą blisko półtorej setki, grupę druhen i druhów powitał w imieniu organizatorów - Komendy Hufca i 139. DH „Lisy”, gospodarz spotkania, hm. Wiesław Hap. Przypomniał on ideę DMB oraz poprosił o rozpalenie świeczkowiska przedstawicieli przybyłych na wieczornicę środowisk, dyrektor ZSM nr 3 druhnę Aleksandrę Zajdel - Kijowską i zastępcę komendanta Hufca phm. Iwonę Dziedzic. W klimat Dnia Myśli Braterskiej wprowadziła wszystkich druhna Magdalena Szetela. Po wspólnym odśpiewaniu piosenek „Hej, przyjaciele” i „Krajka” phm. Iwona Dziedzic, w towarzystwie drużynowych, wręczyła wyróżniającym się druhnom i druhom z poszczególnych drużyn „Listy Pochwalne Komendanta Hufca”. Odczytała ich treść oraz przekazała braterskie pozdrowienia od druha komendanta phm. Jerzego Kosiby. Okolicznościowe listy otrzymali: druhny Aleksandra Szeląg i Dominika Gajda (Drużyna Harcerska „Płomienie”), druhny Sonia Lisowska i Kamila Placek (309. Drużyna Harcerska „Golesz”), druhny Monika Kędra i Weronika Hendzel (31. Jasielska Drużyna Harcerska „Sosny”), druhowie Sebastian Antas i Łukasz Zaleśny (139. DH „Lisy”), druhna Karolina Makara i druh Paweł Hendzel (307. KGDH „Wilki”), druhna Aleksandra Korczykowska i druh Kamil Depczyński (166. Drużyna Harcerska „Cichociemni”).

W dalszej części spotkania zebrani obejrzeli prezentację „Dla prawdziwego przyjaciela”. Głównym punktem programu był przygotowany przez „Lisy” montaż słowno - muzyczny pod tytułem „Braterstwo w harcerskim życiu”. Oparty był na wątkach biograficznych oraz historii służby na rzecz Boga, Polski i bliźnich Andrzeja Małkowskiego, Stanisława Bytnara, Leopolda Lisa-Kuli, Krystyny Krahelskiej, Stefana Wincentego Frelichowskiego, Jana Bytnara, Macieja Aleksego Dawidowskiego, Tadeusza Zawadzkiego i Józefa Kreta. Wyciszeni po obejrzeniu montażu, w którym braterstwo zostało podniesione do naczelnych wartości, uczestnicy wieczornicy odśpiewali znane pieśni - „Harcerskie ideały” i „Szara lilijka”. Później przedstawiciele przybyłych gromad i drużyn odczytali piękne i głębokie w treści sentencje, cytaty oraz myśli poświęcone braterstwu i przyjaźni. Po wybrzmieniu ostatnich słów piosenek „Chodź, pomaluj mój świat” i „Bez słów” przy akompaniamencie gitarowym pwd. Wojciecha Zajdla, druhny i druhowie obejrzeli kolejną prezentację oraz wspólnie zaśpiewali towarzyszącą jej piosenkę „Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi”. Następnie wszyscy powstali, a druhna Weronika Jurczak odczytała piękną „Modlitwę na Dzień Myśli Braterskiej”. Po zawiązaniu kręgu prowadzący całą wieczornicę druh hm. Wiesław Hap podziękował wszystkim za przybycie i za wspaniałą atmosferę spotkania, a o przekazanie Iskierki Przyjaźni poprosił najstarszego druha seniora - pwd. Stanisława Peca. Na zakończenie tego swoistego zlotu braterstwa wszyscy jego uczestnicy zeszli do „Hapcówki” - harcówki „Lisów”, gdzie w przededniu „tłustego czwartku” posilili się pączkami i sokiem. W kuluarach był tam czas na składanie sobie wzajemnych życzeń i braterskich pozdrowień.

hm. Wiesław Hap

 
Cytat dnia

Tylko w czynie, w realnej aktywności ukształtować się może człowiek dzielny.

<A. Małkowski>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292464