W dniach 3-5 lutego 2017r. w Budach Głogowskich k. Rzeszowa instruktorzy Chorągwi Podkarpackiej ZHP spotkali się na Konferencji Instruktorskiej "EARTHQUAKE!!! Czy nadejdzie trzęsienie Ziemi?".

Weekend wypełniony był różnymi blokami programowymi, licznymi dyskusjami i rozmowami na tematy ważne zarówno dla całej organizacji, jak i naszej chorągwi.

Wszystko zaczęło się od piątkowej pracy nad ewaluacją programu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018. Uczestnicy konferencji wspólnie analizowali założenia i plany, przyjęte na zjeździe 2014r., oraz weryfikowali realizację wskaźników. Pozwoliło to na udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim miejscu jesteśmy obecnie, co było punktem wyjścia do prac w kolejnych dniach konferencji.

W sobotę wszyscy podzielili się na dwie grupy. Pierwsza wzięła udział w seminarium kadry kształcącej, które zdominowały dwa tematy. Przed południem na warsztat wzięto propozycje zmian w Systemie Pracy z Kadrą w ZHP, w ramach konsultacji prowadzonych przez Radę Naczelną ZHP. W wyniku kilkugodzinnej pracy grupowej i wspólnej wypracowano stanowisko chorągwi oraz propozycje kolejnych zmian. Popołudnie minęło pod znakiem opracowania sposobu wdrożenia w Chorągwi Podkarpackiej ZHP zmian, które zaszły w zakresie kształcenia kadry w ZHP. Podjęto decyzje, które pozwolą na płynne wejście w życie nowych zasad z pożytkiem dla podkarpackich hufców.

Druga grupa uczestniczyła w panelu nt. finansowania ZHP. Wiceprzewodniczący ZHP, hm. Marian Antonik, omówił nowe zasady w zakresie składek członkowskich i finansowania ZHP. Kolejno uczestnicy w grupach wzięli udział w grze, która pozwoliła im poznać realia funkcjonowania komendy chorągwi, także w zakresie finansowym i administracyjnym. Po zakończonej rozgrywce komendant chorągwi, hm. Mariusz Bezdzietny, omówił aktualne koszty funkcjonowania chorągwi, a następnie odbyła się debata nad kierunkiem prac w zakresie ustalenia nowej składki członkowskiej. Podjęto decyzję kierunkową, wokół której zbudowana zostanie finalna propozycja. Druga część dnia minęła na dyskusji w zakresie proponowanych zmian w Statucie ZHP.

Nasz hufiec reprezentowali: hm. Dorota Rzońca, hm. Waldemar Marek, phm. Iwona Dziedzic, phm. Jerzy Kosiba, phm. Robert Nowiński i pwd. Wojciech Zajdel.

Źródło:  http://podkarpacka.zhp.pl/

W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca
phm. Robert Nowiński

 
Cytat dnia

Tylko w czynie, w realnej aktywności ukształtować się może człowiek dzielny.

<A. Małkowski>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292475