25 stycznia w Jaśle odbyły się uroczystości upamiętniające Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Obchody rozpoczęły się na cmentarzu żydowskim. Tam przedstawiciele władz miasta, powiatu i organizacji społecznych złożyli kwiaty na pomniku poświęconym ofiarom Holocaustu. Wartę pełniły harcerki i harcerze ze 139 DH Lisy, 166 DH Cichociemni oraz 309 DH Golesz. W programie znalazło się również otwarcie wystawy pn. ,,Społeczność Żydowska w Jaśle” w Muzeum Regionalnym oraz montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 3. W ramach obchodów IX Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu odbył się również pokaz filmu pt. ,,Syn Szawła”.

W Kołaczycach obchody rozpoczęły się 26 stycznia uroczystym oddaniem hołdu i modlitwą za pomordowanych i pochowanych w masowej mogile 260 ofiar ludności żydowskiej - mieszkańców Kołaczyc i okolic.  Kaddish za zmarłych odmówił Prof. Jonathan Webber, światowej sławy antropolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie a modlitwę ekumeniczną odczytali ks. Roman Jagiełło proboszcz parafii w Łękach Dukielskich oraz ks. Władysław Depa -proboszcz parafii w Bieździedzy.

Na mogiłę przybyły potomkinie zamordowanej rodziny Berl z Kołaczyc, Tamar i Daphne Dor-Ner z Bostonu w USA. Panie, w imieniu własnym i swojego ojca Zvi Richarda Dor-Ner, złożyły kwiaty na grobie dziadków i pradziadków oraz społeczności żydowskiej z Kołaczyc. Wartę honorową przy mogile pełniła 307 KGDH Wilki.

Podsumowaniem tegorocznych Obchodów mogą być słowa jednej z ocalałych „Musieliśmy opuścić Polskę, ale Polska nigdy nie opuściła naszych serc i zawsze będzie naszą Ojczyzną”.

W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca
phm. Robert Nowiński

 
Cytat dnia

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest.

<ks. Kazimierz Lutosławski>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292447