Zimowisko Harcerskie Hufca ZHP w Jaśle zorganizowane zostało w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej 2017 w Zespole Szkół w Osobnicy. Dzięki uprzejmości Dyrektora phm. Antoniego Wydry, harcerki i harcerze mogli nieodpłatnie korzystać z terenu szkoły i kosztować wspaniałego wypoczynku w malowniczej scenerii.

Już pierwszy dzień nasi uczestnicy spędzili na wzajemnej integracji podczas specjalnie przygotowanych na tę okazję zajęć ruchowych. Poznawali też okolicę i jej historię oraz zdobywali informacje od mieszkańców na temat ważnych wydarzeń i znanych osobistości wywodzących się z tego terenu.

Nadmienić należy, że plan Zimowiska zakładał pracę w grupach zadaniowych a dominująca część zajęć miała charakter warsztatowy.

Każdy kolejny dzień to szereg nowych zajęć i wyzwań stawianych przed uczestnikami wypoczynku. Harcerki i harcerze prócz stałej służby na terenie szkoły, w kuchni i na warcie uczestniczyli w zajęciach ogólnorozwojowych z samoobrony prowadzonych przez trenera – Pana M. Czarneckiego, Origami – Druhna M. Chudy, Decoupage, Radiotelegrafii, Pierwszej Pomocy, Wyszywania, Nauki gry na gitarze czy malowania na szkle. Za te zajęcia odpowiedzialni byli kolejno: Druhna hm. Dorota Rzońca, phm. Barba Goleń, Pan Leszek Śliwa, dh Krzysztof Kapłon, dh Ola Korczykowska, pwd. Wojciech Zajdel i phm. Iwona Dziedzic.

Podczas naszego Zimowiska nie zabrakło także czasu na zadumę i refleksję. Wieczorne świeczkowiska to tradycja wszystkich spotkań ludzi spod znaku harcerskiej lilijki. Pierwszą gawędę przygotowała Druhna Anna Śliwa, a tematem przewodnim była „Miłość do Ziemi Ojczystej”. Wysłuchaliśmy fragmentów wierszy i wspólnie śpiewaliśmy pieśni obrzędowe wsłuchując się w słowa i przytoczone opowieści z dawnych lat.

W trakcie drugiego świeczkowiska podsumowywaliśmy naszą harcerską postawę wobec siebie i naszych bliskich. Wysłuchiwaliśmy pieśni mówiących o poznaniu samego siebie oraz kilku słów gawędy na temat naszych korzeni i pragnieniu bycia szczęśliwym. Po części refleksyjnej przyszedł czas na zabawę, śpiewy oraz prezentację poszczególnych zastępów, które w trakcie tych kilku dni, przygotowywały specjalne piosenki, okrzyki jak również zabawy i skecze.

Zimowiskowych atrakcji to jednak nie koniec. Na uczestników Zimowiska czekała wielka gra w czterech kategoriach: „Familiada”, „Jaka to melodia”, „Postaw na milion” i „Kocham Cię Polsko” przygotowana przez pwd Wojciecha Zajdla. Wszystkie harcerki i harcerze spróbować się mogli w w/w konkurencjach na punkty w odwiecznym pojedynku płci – chłopcy kontra dziewczyny. Z dumą informujemy, że zwycięzca Wielkiej gry została drużyna żeńska !

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zawody strzeleckie z broni pneumatycznej potocznie zwanej wiatrówką. Tutaj już dominowali mężczyźni i to oni zdobyli najwięcej dyplomów za celność. Rozegrany został także turniej piłki siatkowej, był harcerski tor przeszkód, ognisko z gorącą kiełbaską, a w jeden z wieczorów na uczestników czekała dyskoteka. I wszystko to w zaledwie 5 dni naszego pobytu w Osobnicy.

Na koniec Zimowiska, każdy uczestnik otrzymał specjalnie przygotowany na tę okazję button. W trakcie apelu wręczane były dyplomy, pochwały oraz przyznane zostały sprawności.

Wszystko to dzięki wspólnej pracy organizatorów: dh Annie Śliwie, Leszkowi Śliwie, phm. Iwonie Dziedzic, pwd. Wojciechowi Zajdlowi, dh Krzysztofowi Kapłonowi, dh Łukaszowi Zaleśnemu, pwd. Szymonowi Kosickiemu, dh Mikołajowi Samborskiemu oraz dh Aleksandrze Korczykowskiej możliwe było przygotowanie i przeprowadzenie tak wspaniałych zajęć dla blisko 90 uczestników Zimowiska Hufca Jasło. Dziękuję Serdecznie wszystkim zaangażowanym w przebieg naszych działań a w szczególności Dyrektorowi i wi-ce Dyrektorowi ZS w Osobnicy, Księdzu Proboszczowi Parafii w Osobnicy oraz wszystkim życzliwym bez których nie mogli byśmy dokonać tego wszystkiego.

Komendant Zimowiska
hm. Waldemar Marek HR

 
Cytat dnia

Nie błądzi tylko ten, kto nic nie robi.

<gen. R. Baden-Powell>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292454