W dniu 27 grudnia 2016 r. odszedł na wieczną wartę Druh Marian Zawiliński - znany jaślanin, doktor nauk medycznych, harcerz i społecznik. Ten zasłużony na kilku polach działalności Człowiek przyszedł na świat 21 lutego 1928 r. w Sobniowie. W tamtejszej szkole zaczął swoją edukację i służbę harcerską, które kontynuował później w jasielskich szkołach powszechnych - im. Romualda Traugutta i im. Stanisława Staszica oraz w Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, gdzie zdał maturę.

Po studiach na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie jako chirurg pracował m.in. w Jaśle, Ustrzykach Dolnych i Strzyżowie, gdzie pełnił obowiązki ordynatora i zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgicznego. Był też kierownikiem jasielskiej Przychodni Powiatowej i w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Święcanach. W 1986 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych na krakowskiej Akademii Medycznej.

Oprócz pracy medycznej od młodości udzielał się społecznie. M.in. jako harcerz o bogatym stażu, w tym okupacyjnym u boku lokalnych struktur AK, działał w Harcerskim Kręgu Seniorów „Sobniów”. Przez całe życie był wierny Prawu i Przyrzeczeniu Harcerskiemu. Dokąd mógł uczestniczył w hufcowych wieczornicach Dnia Myśli Braterskiej naszego Hufca i innych spotkaniach instruktorów i harcerzy. Chętnie dzielił się wspomnieniami na temat dawnego harcerstwa. Druh Marian był również wieloletnim i aktywnym członkiem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, gdzie m.in. pełnił funkcję prezesa, był też członkiem Zarządu i członkiem zespołu redakcyjnego „Rocznika Jasielskiego”. Uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego Uroczystości Franciszkańskich w Jaśle. Był członkiem Komitetów Organizacyjnych Obchodów 100-lecia i 125-lecia Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

Śmierć Druha Doktora to wielka strata dla środowiska lokalnego i dla wszystkich społeczników, w tym z naszego kręgu Hufca ZHP. Był On dla nas Bratem i Przyjacielem. Zapamiętamy Go jako Człowieka o wielkim umyśle, dowcipnego, wiernego wartościom, głęboko wierzącego i jako patriotę. Był dumny, że Jest jaślaninem, że jest harcerzem i może służyć temu miastu i jego mieszkańcom. Łącząc się w bólu z Jego najbliższą Rodziną zapewniamy, że w naszej pamięci Druh Marian pozostanie na zawsze.

Cześć Jego Pamięci!

W imieniu braci instruktorskiej Hufca ZHP Jasło
hm. Wiesław Hap

 
Cytat dnia

Służba dobrowolna, z własnej chęci i bez niczyjego przymusu przynosi najwyższy człowiekowi zaszczyt.

A. Małkowski

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292493