W dniu 20 czerwca 2016 r. w wieku 87 lat zmarł Druh hm. Adam Wydro, społecznik, człowiek zasłużony dla naszego miasta. Przyszedł na świat 24 października 1928 r. w Jaśle. Tu godnie spędził całe swoje piękne i pracowite życie.

Oprócz rodziny i pracy zawodowej przez prawie 40 lat w jasielskim PPNiG, działań społecznikowskich na różnych polach, od dziecka był wierny harcerstwu, które było Jego największą pasją. Do ostatnich chwil opierał się na wartościach wynikających z Przyrzeczenia Harcerskiego, które złożył jeszcze w 1938 r. Po zakończeniu wojny bardzo mocno włączył się w służbę instruktorską osiągając kolejne stopnie, na harcmistrzu kończąc. Angażował się na licznych polach pracy jasielskiego Hufca ZHP, pełnił różne funkcje: m.in.: był organizatorem wielu obozów, a przez szereg lat - przewodniczącym Sądu Harcerskiego oraz przewodniczącym hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Działał również na szczeblu Chorągwi oraz był inicjatorem, organizatorem i pierwszym komendantem I Szczepu "Orląt" w Jaśle. Uchwałą Rady Naczelnej ZHP w 1983 r. otrzymał honorowy tytuł „Instruktor – Senior ZHP”.

Został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Druh Adam towarzyszył nam na harcerskiej drodze przez wiele lat. Był naszym Mistrzem, skarbnicą wiedzy o harcerstwie i o dawnym Jaśle, Nauczycielem wielu pokoleń harcerzy i instruktorów, organizatorem i animatorem mnóstwa przedsięwzięć programowych oraz wychowawczych, przyjacielem wszystkich, niezależnie od wieku i funkcji. Zawsze wspierał nas dobrym słowem, swoim doświadczeniem, wiedzą i mądrością życiową. Był do końca wiernym Przyrzeczeniu i Prawu Harcerskiemu, Bogu, Polsce i bliźnim. Ze ściśniętymi sercami żegnamy Człowieka dobrego, prawego, kulturalnego, pogodnego, życzliwego, uczynnego, serdecznego, zawsze gotowego do służby, pracy i pomocy oraz gorącego patriotę. Będzie nam Go bardzo brakowało, gdyż takich Ludzi jak On jest dziś coraz mniej. Chociaż Druh Adam odszedł na wieczną wartę, to na zawsze zostanie w naszej świadomości, naszych sercach i pamięci jako Osoba, która nie żyła tylko dla siebie.

Łączymy się w bólu z Jego najbliższą Rodziną. Czuwaj Druhu Harcmistrzu Adamie! Cześć Jego Pamięci!

Drogiego Zmarłego pożegnamy w dniu 22 czerwca o godzinie 14.00 wyprowadzeniem trumny z domu rodzinnego na Mszę Świętą żałobną do jasielskiej Fary, po której kondukt uda się na miejsce wiecznego spoczynku śp. Adama Wydro na Starym Cmentarzu w Jaśle.

W imieniu całego środowiska Hufca ZHP w Jaśle - hm. Wiesław Hap

 
Cytat dnia

Współczesna dzielność musi być przeniknięta panowaniem nad sobą i męstwem, rozwagą i sprawiedliwością. 

<Aleksander Kamiński>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 284083