W dniach 7 i 8 maja odbył się blok działań w ramach Jubileuszu 30-lecia nadania Hufcowi ZHP w Jaśle imienia Rodziny Madejewskich pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Jasła.

Pierwszego dnia, w sobotę, najpierw wszyscy uczestnicy zebrali się na płycie jasielskiego Rynku, gdzie miał miejsce apel inauguracyjny, który prowadził, jako komendant phm. Jerzy Kosiba. Po nim wszyscy udali się na mszę świętą polową przy kościele farnym. Przewodniczył jej ks. Wojciech Środoń - Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy, a wśród koncelebrantów byli: ks. dziekan Zbigniew Irzyk oraz ks. phm. Józef Obłój, kapelan Hufca Jasło. Po zakończeniu mszy, na czele z Miejsko - Kolejową Orkiestrą Dętą, przemaszerowano pod tablicę Rodziny Madejewskich. Tam w asyście warty honorowej, wystawionej przez I Szczep „Orląt” pod komendą hm. Jacka Smolika, odbył się Apel Pamięci przeprowadzony przez hm. Wiesława Hapa i 139. DH „Lisy”, jako Drużynę Sztandarową Hufca oraz złożono wiązanki kwiatów. Później uczestnicy uroczystości w zwartym szyku przeszli do Jasielskiego Domu Kultury.

Tam miało miejsce ponad dwugodzinne „Spotkanie Harcerskich Pokoleń”. Komendant Hufca pwd. Damian Stasiowski powitał zebranych, wśród których znaleźli się m.in.: Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła, Elwira Musiałowicz - Czech - Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, Henryk Rak - Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Urszula Czyżowicz - Wiceprzewodnicząca RMJ, hm. Mariusz Bezdzietny- Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP oraz hm. Władysława Domagała - była wieloletnia Komendantka Chorągwi.

W dalszej części oficjalnej, prowadzonej przez phm. Iwonę Dziedzic i phm. Roberta Nowińskiego, komendant Chorągwi hm. Mariusz Bezdzietny wręczył Brązowe Krzyże „Za Zasługi dla ZHP” przyznane decyzją Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego: phm. Iwonie Dziedzic, phm. Katarzynie Zając, phm. Jerzemu Kosibie i hm. Waldemarowi Markowi.  Z kolei druh Stanisław Święch - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP przekazał Srebrne Medale „Za zasługi dla pożarnictwa”: ks. phm. Józefowi Obłojowi - kapelanowi Hufca i hm. Wiesławowi Hapowi - zastępcy komendanta Hufca. Członkowie Komendy jasielskiego Hufca wręczyli również nagrodę specjalną za całokształt działań na niwie ruchu zuchowego, harcerskiego i instruktorskiego - hm. Dorocie Rzońcy.

Komendant Chorągwi hm. Mariusz Bezdzietny wyróżnił listami gratulacyjnymi za służbę instruktorską: phm. Urszulę Buczyńską - Bolanowską, druhnę Marię Garbacik, phm. Barbarę Goleń, hm. Wiesława Hapa, phm. Roberta Nowińskiego, ks. phm. Józefa Obłoja, pwd. Klaudię Pawlik, druhnę Bożenę Pec, pwd. Stanisława Peca, druhnę Bożenę Perchał, hm. Dorotę Rzońcę, hm. Jacka Smolika, druhnę Magdalenę Stukus, pwd. Annę Śliwę i druhnę Ewę Zołę.

Komenda Hufca przyznała pamiątkowe grawertony za wieloletnią współpracę: Urzędowi Miasta w Jaśle, Urzędowi Miasta w Kołaczycach, MPM S. J. Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal, Jasielskiemu Centrum Reklamy FROGART Józefa Nawracaja, Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle oraz Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach. Władze jasielskiego Hufca uhonorowały też specjalnymi listami gratulacyjnymi z podziękowaniami za stałą współpracę i wsparcie przy organizacji jubileuszu: wicemarszałek Marię Kurowską, burmistrza Ryszarda Pabiana oraz hm. Jacka Borczyka - byłego komendanta Hufca, szczególnie zaangażowanego podczas uroczystości sprzed 30 lat oraz obecnie.

Po wystąpieniach gości, wśród których obok wspomnianych wcześniej znaleźli się również przedstawiciele zaprzyjaźnionych Hufców, wszyscy zebrani w sali widowiskowej JDK obejrzeli prezentację multimedialną o dziejach Hufca przygotowaną przez hm. Wiesława Hapa, phm. Jerzego Kosibę i ćwika Michała Hapa. Później miała miejsce część artystyczna, w której wystąpiły druhny i druhowie z 307. Kołaczyckiej Grunwaldzkiej DH „Wilki” i 139. DH „Lisy” z Jasła. Po jej zakończeniu miało miejsce zwiedzanie wystawy fotograficznej o historii Hufca przygotowanej przez hm. Dorotę Rzońcę, phm. Iwonę Dziedzic i hm. Jacka Borczyka. Wszyscy uczestnicy tego wyjątkowego spotkania otrzymali również okolicznościowe wydanie biuletynu „Krąg” autorstwa hm. Wiesława Hapa z informacjami na temat Rodziny Madejewskich i o uroczystościach nadania imienia w 1986 r. oraz pamiątkowe plakietki z logo jubileuszu opracowanego przez pwd. Wojciecha Zajdla. Po zwiedzeniu wystawy na wszystkich czekała słodka niespodzianka w postaci ogromnego jubileuszowego tortu z wizerunkiem harcerskiego Krzyża, który przygotowała druhna Aneta Nowińska z pomocą zuchów - Ani i Oli Nowińskich.

Posiliwszy się bigosem z harcerskiego kotła, znacząca część zuchów, harcerek i harcerzy udała się na teren „Przystanek Kwiatowa” na Jubileuszowy Zlot Hufca, którego komendantem był hm. Waldemar Marek. Tam przez dalszą część dnia oraz w niedzielę - w Sobniowie - miały miejsce ciekawe zajęcia programowe, m.in. zawody strzeleckie, strażackie, wieloboje harcerskie i gry terenowe, zwieńczone wieczornicą w kręgu harcerskim i noclegiem w budynku ZSM nr 5 w Jaśle. Uczestnicy zlotu obejrzeli również materiał filmowy przygotowany przez phm. Iwonę Dziedzic i phm. Jerzego Kosibę ze wspomnieniami dotyczącymi nadania imienia Hufcowi w 1986 r., którymi podzielili się: hm. Jacek Borczyk, hm. Jan Urban i hm. Jacek Smolik.

Oprócz wymienionych wcześniej duchownych, przedstawicieli władz, druhen i druhów, przy organizacji jubileuszu zaangażowani byli jeszcze m.in.: phm. Zuzanna Siemiączko, phm. Barbara Goleń, phm. Katarzyna Zając, phm. Urszula Buczyńska - Bolanowska, pwd. Klaudia Pawlik, pwd. Anna Śliwa, pwd. Gabriela Czerwińska, pwd. Hubert Szpyrka, pwd. Szymon Kosicki, dhna Agnieszka Mazur, dh Łukasz Kotulak, dh Janusz Budziak, p. Marcin Krupa, p. Piotr Juryś oraz drużynowi drużyn harcerskich i zuchowych jasielskiego Hufca. Organizatorzy jubileuszu dziękują wszystkim partnerom, m.in. takim jak: Miasto Jasło, Powiat Jasielski, Jasielski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, MPM, Jasielskie Centrum Reklamy „Frogart”, LOK Jasło, Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Jaśle, Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kolejarz”, Miejsko - Kolejowa Orkiestra Dęta, Obiektyw Jasielski, Fakty Jasielskie, TV Jasło oraz portalom: Twoje Jasło, Wirtualne Jasło, Jasło4U i Miasto Jasło pl. Komenda Hufca ZHP w Jaśle dziękuje również osobom i instytucjom, którzy pomogli w przygotowaniu i realizacji działań jubileuszowych, w tym m.in.: Iwonie Kmiecik - dyrektorce ZSM nr 5 w Jaśle, druhowi Stanisławowi Święchowi - prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Oraz Michałowi Czarneckiemu - dowódcy Jednostki Strzeleckiej ZS w Trzcinicy

 
Cytat dnia

Pamiętajcie, że nie w tem jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył, ale co zrobił dobrego na świecie.

<A. Małkowski>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 284072