W dniu 1 marca 2016 roku 139. DH „Lisy” jako drużyna sztandarowa Hufca wzięła udział w jasielskich obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Najpierw wszyscy uczestnicy uroczystości zebrali się na placu pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, by następnie za zastępcą komendanta Hufca, hm. Wiesławem Hapem udać się pod pomnik Armii Krajowej. Po sygnale "Hasło Wojska Polskiego" zagranego przez sygnalistę Miejsko - Kolejowej Orkiestry Dętej, miał miejsce uroczysty Apel Pamięci z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przeprowadziły go połączone pododdziały: 139. Drużyny Harcerskiej "Lisy" im. płk. L. Lisa-Kuli z Hufca ZHP Jasło oraz Jednostki Strzeleckiej 2091 im. gen. Józefa Hallera w Trzcinicy. Apel prowadził hm. Wiesław Hap który zakończył go słowami: Do Was zwracam się potomni! Pochylcie w żalu i zadumie głowy, oddajcie cześć i honor naszym Rodakom, którzy oddali życie za godne miejsce Rzeczypospolitej wśród suwerennych krajów demokratycznego świata, za naszą wolność i prawo do stanowienia o przyszłości. Cześć ich pamięci! Niech dobry Bóg wynagrodzi im ich mękę, a pamięć o nich niech zachowają potomni”. Środowiska harcerzy i strzelców zabezpieczyły również służby wartownicze. W dalszej kolejności miało miejsce wystąpienie Antoniego Pikula - Zastępcy Burmistrza Miasta Jasła. Powiedział on m.in.: „ 1 marca to nieprzypadkowa data. To właśnie w tym dniu w 1951 r. w głównej katowni bezpieki, w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej w Warszawie stracił życie pułkownik Łukasz Ciepliński i jego sześciu współpracowników z IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Pamiętamy o was bohaterowie, pamiętamy o ideach, o które walczyliście, pamiętamy o tym, czego dokonaliście dla naszego kraju. To święto jest wyrazem hołdu za świadectwo męstwa, niezłomną postawę patriotyczną i przywiązanie do tradycji niepodległościowych. Jest wyrazem hołdu za krew przelaną w obronie niezawisłości Ojczyzny”. Następnie przedstawiciele władz i zebrani goście oddali honory przed pomnikiem AK, a potem było wspólne zapalenie "światła pamięci" przez Burmistrza, przedstawiciela kombatantów oraz przedstawiciela harcerzy. Na zakończenie odegrano sygnał "Cisza".

 
Cytat dnia

Tylko w czynie, w realnej aktywności ukształtować się może człowiek dzielny.

<A. Małkowski>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 284031