Od 1926 roku skauci na całym świecie, a harcerze na ziemiach polskich, w tym na Jasielszczyźnie, raz w roku - 22 lutego - świętują swój wyjątkowy dzień przyjaźni.

 

Wybrano tę datę aby uhonorować Roberta Baden-Powella, twórcę skautingu - Naczelnego Skauta Świata, i jego żonę Olave Baden-Powell, Naczelną Skautkę Świata. Oboje urodzili się właśnie 22 lutego.  On w 1857 roku, ona w 1889 roku. W tym dniu przypomina się                  o głównych wartościach ruchu skautowego i harcerskiego – o przyjaźni, braterstwie, współpracy, szacunku dla drugiego człowieka. Tego dnia skauci i harcerze spotykają się ze sobą i przekazują wzajemne życzenia oraz przesyłają  pozdrowienia. Święto to symbolizuje braterstwo łączące ludzi różnych klas społecznych, przekonań, narodowości, ras, religii            i pokoleń.

Jak co roku na specjalnej wieczornicy Dnia Myśli Braterskiej w auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle zebrała się brać zuchowa, harcerska i instruktorska jasielskiego Hufca ZHP im. Rodziny Madejewskich. Jej organizatorami byli: Komenda Hufca i 139. DH „Lisy”. Obecne były środowiska:  gromad zuchowych „Dzielne Orły” z Zarzecza i „Liski” z Jasła oraz drużyn harcerskich: „Wilki” z Kołaczyc, „Leśni” z Brzezówki, „Golesz”, „Cichociemni” i „Lisy” z Jasła. Obok druhen i druhów w wieczornicy uczestniczyli m.in.: Renata Goleń - wicedyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, pwd Damian Stasiowski - komendant Hufca ZHP w Jaśle oraz członkowie Komendy Hufca: hm. Dorota Rzońca, phm. Iwona Dziedzic, phm. Jerzy Kosiba, hm. Wiesław Hap - zastępca komendanta Hufca i drużynowy 139. DH „Lisy”. Ten ostatni przekazał wszystkim serdeczne życzenia od Druha Pułkownika Stanisława Dąbrowy - Kostki, z którym spotkał się kilka dni temu w Krakowie.

Miała miejsce okolicznościowa gawęda, były prezentacje o początkach skautingu, przyjaźni i braterstwie, stare i nowe piosenki harcerskie, pisanie życzeń, odczytywanie i interpretowanie sentencji o przyjaźni i wspólna modlitwa na Dzień Myśli Braterskiej. Autorem scenariusza wieczornicy był druh Łukasz Kotulak. Na zakończenie wszyscy uczestnicy świeczkowiska zawiązali krąg, odśpiewali „Bratnie słowo” i przekazali sobie „iskierkę przyjaźni”. Każdy obecny na tej niecodziennej zbiórce otrzymał pamiątkową kartkę z życzeniami.

W trakcie tego sympatycznego spotkania komendant Hufca pwd Damian Stasiowski wręczył dyplomy pochwalne dla wyróżniających się w pracy i służbie zuchów i harcerzy.

 

/KH/

 
Cytat dnia

Nie błądzi tylko ten, kto nic nie robi.

<gen. R. Baden-Powell>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 284075