Druhny i Druhowie
Instruktorzy Hufca Jasło
Dobiega końca czteroletnia kadencja obecnych władz. Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń jakim jest Zjazd Zwykły Hufca.

Działając na podstawie Statutu ZHP paragraf 48 oraz Uchwały nr 20/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP, Komenda Hufca Jasło podjęła uchwałę o zwołaniu Zjazdu Zwykłego w dniu 21 października 2015 roku o godzinie 16.30 w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle, ul. Rafineryjna 3a.

Zjazd to podsumowanie czterech lat pracy komendy ale przede wszystkim wybór nowych władz a co za tym idzie programu i tendencji rozwoju naszego hufca. Odpowiedzialność za tę pracę i podjęte na zjeździe decyzje ponosimy wszyscy wspólnie jako instruktorzy hufca.

To czas na podjęcie najważniejszych uchwał obligujących komendę do konkretnej pracy i rozwoju naszej harcerskiej wspólnoty.

Druhny i Druhowie!
Dziękuję za cztery lata wspólnej pracy, przygody i służby! Zapraszam Was na Zjazd jednocześnie życząc odważnych i przemyślanych decyzji.

Czuwaj!
Komendant Hufca Jasło
phm. Waldemar Marek HR

 
Cytat dnia

Nie błądzi tylko ten, kto nic nie robi.

<gen. R. Baden-Powell>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292497