Instruktorzy, Druhny i Druhowie z Hufca ZHP w JaśleW piątek 7 sierpnia 2015 r., dwa dni po 72. rocznicy Akcji uwolnienia więźniów w Jaśle spotykamy się o godzinie 20.00 pod Pomnikiem AK (obok budynku sądu) aby uczestniczyć w III Jasielskim Marszu Wolności ku czci uczestników i ofiar „Pensjonatu”. Jego organizatorami są: Miasto Jasło, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, Komenda Hufca ZHP   w Jaśle oraz 139. Drużyna Harcerska Lisy przy współpracy z Parafią p.w. NSPJ i NSNMP w Jaśle - Żółkowie.

Po części „słowno - muzycznej” oraz odczytaniu listu od jedynego żyjącego uczestnika Akcji, Druha Pułkownika Stanisława Dąbrowy - Kostki, w towarzystwie zapalonych pochodni  ok. 20.30 wyruszymy trasą „odskoku” uczestników Akcji w kierunku Żółkowa, by tam (ok. 21.15) na placu przed kościołem zapalić symboliczny ogień pamięci, odczytać okolicznościowy Apel i odśpiewać ze specjalnie przygotowanych śpiewników kilka pieśni żołnierskich i partyzanckich.

Marsz zakończy się ok. godziny 22.00, po czym uczestnicy na własną rękę wracają do domów. Za udział, a szczególnie za powrót, osób niepełnoletnich organizatorzy nie biorą odpowiedzialności. Powinny być one pod opieką rodziców, dziadków, nauczycieli, instruktorów harcerskich lub innych upoważnionych przez rodziców pełnoletnich opiekunów.

Mile widziane i wskazane są pochodnie lub świece (lampiony) oraz chorągiewki lub niewielkie flagi w barwach narodowych.


Instruktorzy, harcerki i harcerze proszeni są żeby w miarę możliwości stawili się w mundurach. Ze względu na wagę patriotyczną Marszu oraz tego, że nasz Hufiec jest współorganizatorem tak istotnego patriotycznego przedsięwzięcia, zwracamy się z apelem do każdej z Drużyn o liczny udział w III Jasielskim Marszu Wolności, tym bardziej, że w tym roku podczas niego mocno będzie zaakcentowany udział w przygotowaniu Akcji naszych Patronów - Rodziny Madejewskich. Druh Stanisław Dąbrowa - Kostka jest dumny z tego, że pamięć o Akcji w Jaśle nie ginie i że w tym Marszu uczestniczą harcerze. Każde środowisko harcerskie z naszego Hufca, które będzie uczestniczyć w Marszu otrzyma przekazaną przez niego historyczną płytę na temat AK.

 
Cytat dnia

Nie błądzi tylko ten, kto nic nie robi.

<gen. R. Baden-Powell>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292479