20 marca rozpoczną się Rekolekcje Harcerskie Hufca Jasło w Desznicy

Druhny i Druhowie! Harcerki, Harcerze i Instruktorzy Jasielskiego Hufca!
Jak co roku w okresie Wielkiego Postu, organizujemy Harcerskie Rekolekcje, które mają nam pomóc w pełnieniu naszej codziennej służby Bogu, Polsce i bliźnim.
Naszym tegorocznym Patronem – Przewodnikiem będzie Błogosławiony „Druh Wicek” – Ks. phm. Stefan Wincenty Frelichowski, Patron polskich Harcerek i Harcerzy.

Rekolekcje odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Desznicy, w dniach 20 – 22.03.2015 r.
Koszt pobytu od osoby wynosi: 40 zł. Zgłaszamy uczestników w Komendzie Hufca do dnia 16.03.2015 r. (poniedziałek), podając przy zgłoszeniu następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, klasa i szkoła, nazwa drużyny.

Uczestnicy zabierają ze sobą: śpiwór, pantofle, modlitewnik, przybory do mycia, przybory do pisania, oraz ciepłą odzież i obuwie do wyjścia na pole.
Wyjazd: 20.03.2015 r. – godz. 15.15 z Jasielskiego Rynku (koło podcieni).
Powrót (na Jasielski Rynek): w niedzielę 22.03.2015 r., około godz. 14.45 – 15.00.

Serdecznie zapraszamy!

W imieniu Referatu Duszpasterskiego Hufca ZHP Jasło
Ks. phm. Józef Obłój
Kapelan Hufca

 
Cytat dnia

Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować.

<A. Kamiński>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292498