Betlejemskie Światło Pokoju już 18 grudnia na Rynku w Jaśle

Druhny i Druhowie, mieszkańcy Jasła i powiatu jasielskiego. Już po raz dwudziesty trzeci przybywa do naszego miasta blask światła z Betlejem, niesiony rękami skautów i harcerzy z całego świata by zagościć na Waszych stołach w tę cudowną wigilijną noc.

Światło – symbol miłości, braterstwa i pokoju w tegorocznej sztafecie niesie ze sobą wyjątkowe hasło: „Pokój jest w nas”.
Wierzę, że wszystkie środowiska naszego hufca licznie podejmą działania ukazujące prawdziwą wartość tego przesłania.

W imieniu własnym oraz wszystkich harcerzy i instruktorów Hufca Jasło zapraszam Was na płytę Rynku w Jaśle w czwartek 18 grudnia 2014 roku o godzinie 16.30 w celu odebrania Betlejemskiego Światła Pokoju.

„Pokój jest w nas”
Czuwaj!

Komendant Hufca Jasło
phm. Waldemar Marek HR

 
Cytat dnia

Służba dobrowolna, z własnej chęci i bez niczyjego przymusu przynosi najwyższy człowiekowi zaszczyt.

A. Małkowski

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 284073