Już w najbliższą sobotę odbędą się Jesienne Biegi Przełajowe "O Złoty Liść Dębu".

Druhny i Druhowie, Komenda Hufca ZHP w Jaśle, 139. Drużyna Harcerska „Lisy” oraz Jasielski Klub Olimpijczyka PKOL przy ZSM nr 3 w Jaśle zapraszają na XV Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe „O Złoty Liść Dębu” pod Patronatem Burmistrza Miasta Jasła i Starosty Jasielskiego

Start już 4 października 2014 roku o godzinie 9.00 przy boisku MOSiR w Jaśle.

Warunki uczestnictwa: W biegach mogą brać udział zuchy, harcerze oraz dzieci i młodzież niezrzeszona w ZHP (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).
Opiekunem uczestników winni być instruktorzy ZHP, nauczyciele lub rodzice. W sytuacji szczególnej (brak opiekuna) uczestnicy muszą mieć ze sobą pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach.
Każdy z zawodników powinien mieć dokument tożsamości (legitymację szkolną).
Zgłoszenia do biegów należy składać w godz. 8.00 – 8.45 na miejscu startu.

Kategorie biegów i ich przebieg:
- zuchy i dzieci z klas I – III szkół podstawowych – dystans ok.300 m. (ok. godz. 9.05 – 9.30)
- harcerki, harcerze, dziewczęta, chłopcy z kl. IV – VI szkół podst. – dystans ok.300 m. (9.30 – 10.00)
- harcerki, harcerze, dziewczęta, chłopcy z gimnazjum - dystans ok. 600 m. (10.00 – 10.30)
- harcerki, harcerze, dziewczęta, chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych – dystans ok. 600 m. (10.30 – 11.00)

Wyposażenie uczestników: strój sportowy (dres, koszulki, spodenki, buty sportowe)

Nagrody: Po każdym biegu zawodnicy, którzy w poszczególnych kategoriach zajęli I, II i III miejsce – otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta w Jaśle i Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Ubezpieczenie uczestników biegów spoczywa na opiekunach i rodzicach. Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe ale wymagane do udziału w zawodach. Osoby, które nie będą posiadały zaświadczenia o ubezpieczeniu będą mogły dopisać się do listy ubezpieczenia grupowego przed startem.

Zawody zostaną rozegrane niezależnie od warunków pogodowych.

 
Cytat dnia

Współczesna dzielność musi być przeniknięta panowaniem nad sobą i męstwem, rozwagą i sprawiedliwością. 

<Aleksander Kamiński>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 252811