Już w najbliższą sobotę odbędą się Jesienne Biegi Przełajowe "O Złoty Liść Dębu".

Druhny i Druhowie, Komenda Hufca ZHP w Jaśle, 139. Drużyna Harcerska „Lisy” oraz Jasielski Klub Olimpijczyka PKOL przy ZSM nr 3 w Jaśle zapraszają na XV Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe „O Złoty Liść Dębu” pod Patronatem Burmistrza Miasta Jasła i Starosty Jasielskiego

Start już 4 października 2014 roku o godzinie 9.00 przy boisku MOSiR w Jaśle.

Warunki uczestnictwa: W biegach mogą brać udział zuchy, harcerze oraz dzieci i młodzież niezrzeszona w ZHP (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).
Opiekunem uczestników winni być instruktorzy ZHP, nauczyciele lub rodzice. W sytuacji szczególnej (brak opiekuna) uczestnicy muszą mieć ze sobą pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach.
Każdy z zawodników powinien mieć dokument tożsamości (legitymację szkolną).
Zgłoszenia do biegów należy składać w godz. 8.00 – 8.45 na miejscu startu.

Kategorie biegów i ich przebieg:
- zuchy i dzieci z klas I – III szkół podstawowych – dystans ok.300 m. (ok. godz. 9.05 – 9.30)
- harcerki, harcerze, dziewczęta, chłopcy z kl. IV – VI szkół podst. – dystans ok.300 m. (9.30 – 10.00)
- harcerki, harcerze, dziewczęta, chłopcy z gimnazjum - dystans ok. 600 m. (10.00 – 10.30)
- harcerki, harcerze, dziewczęta, chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych – dystans ok. 600 m. (10.30 – 11.00)

Wyposażenie uczestników: strój sportowy (dres, koszulki, spodenki, buty sportowe)

Nagrody: Po każdym biegu zawodnicy, którzy w poszczególnych kategoriach zajęli I, II i III miejsce – otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta w Jaśle i Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Ubezpieczenie uczestników biegów spoczywa na opiekunach i rodzicach. Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe ale wymagane do udziału w zawodach. Osoby, które nie będą posiadały zaświadczenia o ubezpieczeniu będą mogły dopisać się do listy ubezpieczenia grupowego przed startem.

Zawody zostaną rozegrane niezależnie od warunków pogodowych.

 
Cytat dnia

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest.

<ks. Kazimierz Lutosławski>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 275211