II Jasielski Marsz Wolności ku czci uczestników i ofiar Akcji Pensjonat.

Druhny i Druhowie! W piątek 1 sierpnia 2014 r., w dokładną 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i na kilka dni przed 71. rocznicą akcji uwolnienia więźniów w Jaśle, spotykamy się o godzinie 20.15 pod Pomnikiem AK (obok sądu) aby uczestniczyć w II Jasielskim Marszu Wolności ku czci uczestników i ofiar "Pensjonatu". Jego organizatorami są: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego i Hufiec ZHP w Jaśle.

Po części „słownej” oraz obejrzeniu fragmentów wspomnień Druha Pułkownika Dąbrowy - Kostki i wysłuchaniu dwóch okolicznościowych piosenek, w towarzystwie zapalonych pochodni ok. 21.20 wyruszymy trasą "odskoku" uczestników Akcji w kierunku Żółkowa, by tam na placu przed kościołem zapalić symboliczny ogień pamięci, odczytać okolicznościowy Apel i odśpiewać ze specjalnie przygotowanych śpiewników kilka pieśni żołnierskich i partyzanckich.
Marsz zakończy się ok. godziny 22.30, po czym uczestnicy na własną rękę wracają do domów. Za udział, a szczególnie za powrót, osób niepełnoletnich organizatorzy nie biorą odpowiedzialności. Powinny być one pod opieką rodziców, nauczycieli, instruktorów harcerskich lub innych upoważnionych przez rodziców pełnoletnich opiekunów.
Instruktorzy, harcerki i harcerze proszeni są żeby w miarę możliwości stawili się w mundurach. Mile widziane są pochodnie lub świece (lampiony) oraz chorągiewki lub niewielkie flagi w barwach narodowych. Ze względu na fakt wagi uroczystości oraz tego, że nasz Hufiec jest współorganizatorem tak istotnego patriotycznego przedsięwzięcia, zwracamy się z apelem do każdej z Drużyn o liczny udział w II Jasielskim Marszu Wolności.

 

Z harcerskim pozdrowieniem "Czuwaj",
Komendant Hufca phm. Waldemar Marek
Koordynator Marszu hm. Wiesław Hap

 
Cytat dnia

Współczesna dzielność musi być przeniknięta panowaniem nad sobą i męstwem, rozwagą i sprawiedliwością. 

<Aleksander Kamiński>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 275209