„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”

W dniu 26 lipca pożegnaliśmy śp. Druhnę Michalinę Jasińską z domu Burkot (1921 - 2014). Większość swojego życia związała z Jasłem. Oprócz rodziny i pracy zawodowej oddała się służbie społecznej. W świadomości wielu roczników zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego zapisała się jako wspaniała wychowawczyni wcielająca w życie piękne idee harcerstwa. Działała na kilku polach pracy społecznej, jednak harcerstwo było Jej największą pasją.

Do ZHP wstąpiła w 1934 roku, pięć lat później, w roku 1939 ukończyła średnią szkołę pedagogiczną w Częstochowie. Po zakończeniu wojny bardzo mocno włączyła się w służbę instruktorską osiągając kolejne stopnie.  Harcmistrzynią została w 1965 roku. Angażowała się na licznych polach pracy harcerskiej jasielskiego Hufca ZHP, pełniła różne funkcje: m.in.: drużynowej, instruktora d/s drużyn wodnych, kierownika referatu zuchów, kierownika referatu instruktorskiego, instruktora d/s artystycznych, komendantki obozów zuchowych, członkini Komendy Hufca. W służbie na rzecz najmłodszych bardzo mocno związana była również z  jasielską placówką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którą współtworzyła.

Przez kilka dziesięcioleci była bardzo zaangażowana w życie społeczne Jasła i jego mieszkańców. W 1965 roku wniosła istotny wkład w pracy Komitetu Organizacyjnego Obchodów 600. lecia Jasła, a następnie została członkiem założycielem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Przez wiele lat była jego aktywnym członkiem, pracowała społecznie również w Zarządzie SMJiRJ oraz w Komisji Rewizyjnej.

Swoje pracowite i niezwykle aktywne życie zakończyła w wieku 93 lat w dniu 22 lipca 2014 roku. Msza pogrzebowa miała miejsce w dniu 26 lipca w kościele parafialnym w „gnieździe” rodzinnym Zmarłej - w Turzy. Tam też, na miejscowym cmentarzu zostały złożone Jej prochy. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli przedstawiciele Hufca ZHP w Jaśle: hm. Dorota Rzońca, hm. Jan Urban i hm. Wiesław Hap, który również reprezentował jako prezes SMJiRJ.
Dla tych wszystkich, którzy znali śp. Druhnę Michalinę pozostanie Ona w ich świadomości jako osoba niezwykle aktywna, inteligentna, serdeczna, pogodna, uczynna, która nie żyła tylko dla siebie. Chociaż odeszła na wieczną wartę to na zawsze zostanie w naszych sercach i pamięci.

W imieniu środowiska Hufca
hm. Wiesław Hap

 
Cytat dnia

Nic nie znaczą słowa Przyrzeczenia, jeśli się wielokrotnie nie przełamały w pryzmacie codziennego życia.

<Jadwiga Falkowska>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 275208