Regulamin Odznaki Hufcowej Szkoły Małej Kadry
funkcjonującej w obrębie Hufca Jasło im. Rodziny Madejewskich.

§ 1
ODZNAKA HSZMK

1. Odznaka Hufcowej Szkoły Małej Kadry zwana dalej Odznaką HSzMK jest odznaczeniem wewnętrznym Hufca Jasło im. Rodziny Madejewskich.
2. Pieczę nad dokumentacją nadawanych Odznak HSzMK, wraz z numerami certyfikatów, sprawuje Komendant Hufca w Jaśle.
3. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 1.

§ 2
ZASADY I TRYB ZDOBYWANIA ODZNAKI HSZMK

1. Odznakę HSzMK otrzymują harcerki/harcerze i instruktorki/instruktorzy, którzy spełnili następujące zadania:
a) prowadzili minimum 3 różne zajęcia podczas szkolenia zastępowych lub przybocznych w ramach Hufcowej Szkoły Małej Kadry
b) uzyskali pozytywna opinię komendy kursu
c) uzyskali pozytywną opinię z prowadzonych zajęć w ankietach kończących szkolenie
2. Odznakę HSzMK nadaje rozkazem Komendant Hufca Jasło
3. O nadanie Odznaki HSzMK wnioskuje Komendant Szkolenia lub sam zainteresowany.
4. Dokumentem potwierdzającym nadanie Odznaki HSzMK jest certyfikat wręczany wraz z odznaką stanowiący załącznik nr 2.

 

Niniejszy regulamin stanowi załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2013 Komendy Hufca Jasło z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie Odznaki Hufcowej Szkoły Małej Kadry

 

>>WYKAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH ODZNAKĘ HSZMK<<

 
Cytat dnia

Współczesna dzielność musi być przeniknięta panowaniem nad sobą i męstwem, rozwagą i sprawiedliwością. 

<Aleksander Kamiński>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292491