Betlejemskie Światło Pokoju już 18 grudnia na Rynku w Jaśle

Druhny i Druhowie, mieszkańcy Jasła i powiatu jasielskiego. Już po raz dwudziesty trzeci przybywa do naszego miasta blask światła z Betlejem, niesiony rękami skautów i harcerzy z całego świata by zagościć na Waszych stołach w tę cudowną wigilijną noc.

Światło – symbol miłości, braterstwa i pokoju w tegorocznej sztafecie niesie ze sobą wyjątkowe hasło: „Pokój jest w nas”.
Wierzę, że wszystkie środowiska naszego hufca licznie podejmą działania ukazujące prawdziwą wartość tego przesłania.

W imieniu własnym oraz wszystkich harcerzy i instruktorów Hufca Jasło zapraszam Was na płytę Rynku w Jaśle w czwartek 18 grudnia 2014 roku o godzinie 16.30 w celu odebrania Betlejemskiego Światła Pokoju.

„Pokój jest w nas”
Czuwaj!

Komendant Hufca Jasło
phm. Waldemar Marek HR

 

Już w najbliższą sobotę odbędą się Jesienne Biegi Przełajowe "O Złoty Liść Dębu".

Druhny i Druhowie, Komenda Hufca ZHP w Jaśle, 139. Drużyna Harcerska „Lisy” oraz Jasielski Klub Olimpijczyka PKOL przy ZSM nr 3 w Jaśle zapraszają na XV Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe „O Złoty Liść Dębu” pod Patronatem Burmistrza Miasta Jasła i Starosty Jasielskiego

Start już 4 października 2014 roku o godzinie 9.00 przy boisku MOSiR w Jaśle.

Warunki uczestnictwa: W biegach mogą brać udział zuchy, harcerze oraz dzieci i młodzież niezrzeszona w ZHP (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych).
Opiekunem uczestników winni być instruktorzy ZHP, nauczyciele lub rodzice. W sytuacji szczególnej (brak opiekuna) uczestnicy muszą mieć ze sobą pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach.
Każdy z zawodników powinien mieć dokument tożsamości (legitymację szkolną).
Zgłoszenia do biegów należy składać w godz. 8.00 – 8.45 na miejscu startu.

Kategorie biegów i ich przebieg:
- zuchy i dzieci z klas I – III szkół podstawowych – dystans ok.300 m. (ok. godz. 9.05 – 9.30)
- harcerki, harcerze, dziewczęta, chłopcy z kl. IV – VI szkół podst. – dystans ok.300 m. (9.30 – 10.00)
- harcerki, harcerze, dziewczęta, chłopcy z gimnazjum - dystans ok. 600 m. (10.00 – 10.30)
- harcerki, harcerze, dziewczęta, chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych – dystans ok. 600 m. (10.30 – 11.00)

Wyposażenie uczestników: strój sportowy (dres, koszulki, spodenki, buty sportowe)

Nagrody: Po każdym biegu zawodnicy, którzy w poszczególnych kategoriach zajęli I, II i III miejsce – otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta w Jaśle i Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Ubezpieczenie uczestników biegów spoczywa na opiekunach i rodzicach. Ubezpieczenie jest nieobowiązkowe ale wymagane do udziału w zawodach. Osoby, które nie będą posiadały zaświadczenia o ubezpieczeniu będą mogły dopisać się do listy ubezpieczenia grupowego przed startem.

Zawody zostaną rozegrane niezależnie od warunków pogodowych.

 

27 września odbędzie się uroczysta inauguracja Roku Harcerskiego 2014/2015

Druhny i Druhowie
Witam Was Bardzo Serdecznie u progu nowego roku harcerskiego. Zainaugurujemy go tym razem harcerską wędrówką do miejsca szczególnie nam bliskiego. Przemierzymy wspólnie Wzgórza nad Warzycami by stanąć wreszcie nad grobem Florentyny Madajewskiej, jednej z naszych bohaterek.
Harcerski Start rozpocznie się w sobotę 27 września 2014 roku o godzinie 9.00. Spotykamy się przy Pałacu Sroczyńskich – to dawna posiadłość w której pierwsze lata życia spędził major Henryk Dobrzański "Hubal".

Drużyny mogą podróżować samodzielnie lub też zacząć wędrówkę wspólnie z nami. Wszyscy jednak spotykamy się nad grobem Florentyny Madajewskiej najpóźniej o godzinie 13.20

Na miejscu odbędzie się polowa Msza Święta oraz rozdane zostaną nagrody za zwycięstwo w Wielkim Turnieju Drużyn o Puchar Komendanta Hufca Jasło.
Przewidywany powrót autokarem nastąpi o godzinie 14.30.

Proszę drużynowych by przypomnieli swoim podopiecznym o prowiancie na drogę oraz zapewnili ubezpieczenie.

 

II Jasielski Marsz Wolności ku czci uczestników i ofiar Akcji Pensjonat.

Druhny i Druhowie! W piątek 1 sierpnia 2014 r., w dokładną 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i na kilka dni przed 71. rocznicą akcji uwolnienia więźniów w Jaśle, spotykamy się o godzinie 20.15 pod Pomnikiem AK (obok sądu) aby uczestniczyć w II Jasielskim Marszu Wolności ku czci uczestników i ofiar "Pensjonatu". Jego organizatorami są: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego i Hufiec ZHP w Jaśle.

Po części „słownej” oraz obejrzeniu fragmentów wspomnień Druha Pułkownika Dąbrowy - Kostki i wysłuchaniu dwóch okolicznościowych piosenek, w towarzystwie zapalonych pochodni ok. 21.20 wyruszymy trasą "odskoku" uczestników Akcji w kierunku Żółkowa, by tam na placu przed kościołem zapalić symboliczny ogień pamięci, odczytać okolicznościowy Apel i odśpiewać ze specjalnie przygotowanych śpiewników kilka pieśni żołnierskich i partyzanckich.
Marsz zakończy się ok. godziny 22.30, po czym uczestnicy na własną rękę wracają do domów. Za udział, a szczególnie za powrót, osób niepełnoletnich organizatorzy nie biorą odpowiedzialności. Powinny być one pod opieką rodziców, nauczycieli, instruktorów harcerskich lub innych upoważnionych przez rodziców pełnoletnich opiekunów.
Instruktorzy, harcerki i harcerze proszeni są żeby w miarę możliwości stawili się w mundurach. Mile widziane są pochodnie lub świece (lampiony) oraz chorągiewki lub niewielkie flagi w barwach narodowych. Ze względu na fakt wagi uroczystości oraz tego, że nasz Hufiec jest współorganizatorem tak istotnego patriotycznego przedsięwzięcia, zwracamy się z apelem do każdej z Drużyn o liczny udział w II Jasielskim Marszu Wolności.

 

Z harcerskim pozdrowieniem "Czuwaj",
Komendant Hufca phm. Waldemar Marek
Koordynator Marszu hm. Wiesław Hap

 

„Są chwile i ludzie, których się nie zapomina”

W dniu 26 lipca pożegnaliśmy śp. Druhnę Michalinę Jasińską z domu Burkot (1921 - 2014). Większość swojego życia związała z Jasłem. Oprócz rodziny i pracy zawodowej oddała się służbie społecznej. W świadomości wielu roczników zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego zapisała się jako wspaniała wychowawczyni wcielająca w życie piękne idee harcerstwa. Działała na kilku polach pracy społecznej, jednak harcerstwo było Jej największą pasją.

Do ZHP wstąpiła w 1934 roku, pięć lat później, w roku 1939 ukończyła średnią szkołę pedagogiczną w Częstochowie. Po zakończeniu wojny bardzo mocno włączyła się w służbę instruktorską osiągając kolejne stopnie.  Harcmistrzynią została w 1965 roku. Angażowała się na licznych polach pracy harcerskiej jasielskiego Hufca ZHP, pełniła różne funkcje: m.in.: drużynowej, instruktora d/s drużyn wodnych, kierownika referatu zuchów, kierownika referatu instruktorskiego, instruktora d/s artystycznych, komendantki obozów zuchowych, członkini Komendy Hufca. W służbie na rzecz najmłodszych bardzo mocno związana była również z  jasielską placówką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, którą współtworzyła.

Przez kilka dziesięcioleci była bardzo zaangażowana w życie społeczne Jasła i jego mieszkańców. W 1965 roku wniosła istotny wkład w pracy Komitetu Organizacyjnego Obchodów 600. lecia Jasła, a następnie została członkiem założycielem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Przez wiele lat była jego aktywnym członkiem, pracowała społecznie również w Zarządzie SMJiRJ oraz w Komisji Rewizyjnej.

Swoje pracowite i niezwykle aktywne życie zakończyła w wieku 93 lat w dniu 22 lipca 2014 roku. Msza pogrzebowa miała miejsce w dniu 26 lipca w kościele parafialnym w „gnieździe” rodzinnym Zmarłej - w Turzy. Tam też, na miejscowym cmentarzu zostały złożone Jej prochy. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli przedstawiciele Hufca ZHP w Jaśle: hm. Dorota Rzońca, hm. Jan Urban i hm. Wiesław Hap, który również reprezentował jako prezes SMJiRJ.
Dla tych wszystkich, którzy znali śp. Druhnę Michalinę pozostanie Ona w ich świadomości jako osoba niezwykle aktywna, inteligentna, serdeczna, pogodna, uczynna, która nie żyła tylko dla siebie. Chociaż odeszła na wieczną wartę to na zawsze zostanie w naszych sercach i pamięci.

W imieniu środowiska Hufca
hm. Wiesław Hap

 
Więcej artykułów…
Cytat dnia

Tylko w czynie, w realnej aktywności ukształtować się może człowiek dzielny.

<A. Małkowski>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 223991