4 grudnia 2016 odbył się I Rajd Rodzinny Nordic Walking „Po śladach św. Mikołaja” w Kołaczycach.

Organizatorem Rajdu była Chorągiew Podkarpacka Związek Harcerstwa Polskiego wraz z Komendą Hufca ZHP w Jaśle oraz 307 Kołaczycka Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Wilki” im. Andrzeja Małkowskiego pod komendą -phm. Roberta Nowińskiego.

Na starcie pojawiło się ponad 30 uczestników - sympatyków marszu z kijkami. Krótka rozgrzewka na płycie Rynku, pod okiem Pani Instruktor Nordic Walking Ewy Maziarz, poprzedziła wymarsz Trasą Zieloną nr 1 - jest to pętla o długości 6,3 km.

Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwali instruktorzy naszego Hufca w osobach: dh. Klaudia Pawlik, dh Waldemar Marek, dh. Łukasz Kotulak, dh. Jacek Smolik, dh Wojtek Zajdel i dh Jarzy Kosiba. Zabezpieczenie medyczne zapewniła zaprzyjaźniona jednostka OSP Kołaczyce w osobach dh. Marcina Makary i dh. Sebastiana Rączki.

Przy wspaniałej pogodzie trasa rozpoczęła się podejściem od obelisku przy Alei Jana Pawła II w kierunku drogi na Chrzanową, skąd podziwiać można było piękną panoramę Kołaczyc i widoki na okolicę otwarte aż po horyzont. Po nieco ponad godzinnym marszu uczestnicy dotarli do Domu Kultury w Kołaczycach, gdzie ugoszczeni zostali przez harcerzy gorącym żurkiem z jajkiem, kawą i herbatą. Ostatnim punktem Rajdu Rodzinnego było uroczyste nagrodzenie wszystkich uczestników medalem, dyplomem i drobnymi upominkami niezbędnymi do uprawiania pieszych wędrówek Nordic Walking. Gratulacje i nagrody wręczyła w imieniu Pani Burmistrz, Sekretarz Gminy Pani Marta Baran oraz phm. Jerzy Kosiba - Komendant Hufca ZHP Jasło.

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich osób które przyczyniły się do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia.

 

OPIS TRASY

TRASA ZIELONA I Rajdu Rodzinnego to ciekawa, najłatwiejsza, poprowadzona w formie 6,3-kilometrowej pętli trasa, wytyczona w Kołaczycach . Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy ze skweru przy Obelisku przy Alei Jana Pawła II. Po dojściu do ul. Władysława Jagiełły skręcamy w lewo i chodnikiem maszerujemy w kierunku wschodnim. Mijając siedzibę Nadleśnictwa Kołaczyce łączymy się z czarną trasą i za moment, za znakami szlaku skręcamy w lewo. Początkowo asfaltową nawierzchnią, a następnie gruntową drogą pniemy się w górę. Na odcinku 3-kilometrów różnica wysokości wynosi blisko 120-metrów. Pomiędzy zabudowaniami dochodzimy do Alei Jana Pawła II i skręcamy w lewo. W tym miejscu szlak zielony łączy się ze szlakami czerwonym i czarnym, które przychodzą z prawej strony. Asfaltowym dywanikiem maszerujemy pomiędzy zabudowaniami a ścianą lasu. Mijamy ostatnie zabudowania. Droga łukiem zakręca na południe i rozpoczynamy zejście do Kołaczyc. Przed nami wspaniała panorama na Beskid Niski, zza którego przy dobrej widoczności wyrastają ośnieżone szczyty Tatr. Pokonując ostatnie 2,5-kilometra trasy tracimy 150-metrów wysokości i dochodząc na skwer przy Obelisku spinamy pętlę zielonego szlaku.


W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca
phm. Robert Nowiński

 

Niezmiernie miło nam poinformować, że dnia 9 listopada 2016 roku Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP w Jaśle dokonał wyboru nowych władz statutowych.

W czwartek 9 listopada 2016 roku obradował Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP w Jaśle, w trakcie którego dokonano wyboru nowych, następujących władz:


Komendant Hufca Jasło
– phm. Jerzy Kosiba
Z-ca Komendanta ds. programu – phm. Iwona Dziedzic
Skarbnik Hufca – hm. Dorota Rzońca
czł. komendy – hm. Jacek Smolik
czł. komendy – hm. Wiesław Hap
czł. komendy – phm. ks. Józef Obłój
czł. komendy – phm. Robert Nowiński
czł. komendy – phm. Katarzyna Zając

Zjazd wybrał także następujące osoby na członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca KR – phm. Barbara Goleń
Z-ca przewodniczącej – pwd. Michał Koś
Sekretarz – pwd. Szymon Kosicki

Wszystkim Serdecznie Gratulujemy i życzymy mnóstwa sukcesów!

 

Druhny i Druhowie, W związku ze złożeniem w miesiącu wrześniu rezygnacji druha przewodnika Damiana Stasiowskiego z funkcji Komendanta Hufca ZHP w Jaśle na ręce Komendanta Chorągwi, pragnę poinformować, iż pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi do spraw Hufca ZHP w Jaśle od dnia 26.09.2016 roku, jest druh podharcmistrz Jerzy Kosiba.

Rezygnacja druha przewodnika Damiana Stasiowskiego z funkcji Komendanta Hufca oraz rezygnacja druha harcmistrza Waldemara Marka z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca i druha przewodnika Wojciecha Zajdla z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Hufca skutkuje koniecznością zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle. Poniżej zamieszczam do wglądu Uchwałę Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP nr 21/2016 z dnia 14.10.2016 w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle oraz Rozkaz L.12/2016 Komendanta Chorągwi z listą uczestników Zjazdu Nadzwyczajnego.

Jednocześnie informuję, że członkowie Komendy Hufca do dnia Zjazdu Nadzwyczajnego pełnią powierzone im funkcje. Wszelkie sprawy oraz informacje dotyczące działalności Hufca należy zgłaszać na dotychczasowo przyjętych zasadach tj. mailowo, telefonicznie lub listownie. Adresy skrzynek mailowych, numery telefonów oraz adres siedziby Hufca pozostają bez zmian.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ !
p.o. Komendanta Hufca ZHP w Jaśle
phm. Jerzy Kosiba

 

Uchwała Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP Nr 21/2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zwołania zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle

1. Na podstawie § 50 ust. 1 pkt 4 Statutu ZHP, w związku z rezygnacją Komendanta Hufca ZHP w Jaśle pwd. Damiana Stasiowskiego, oraz członków Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP hm. Waldemara Marka i pwd. Wojciecha Zajdla, Komenda Chorągwi Podkarpackiej ZHP postanawia o zwołaniu zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle, w celu wyboru Komendanta i Komendy Hufca, Komisji Rewizyjnej Hufca.
2. Zjazd nadzwyczajny odbędzie się w dniu 09 listopada 2016 roku o godzinie 17.00, w siedzibie Zespołu Szkół Miejskich Nr 1, ulica Rafineryjna 3, w Jaśle.
3. Za przygotowanie, przekazanie uczestnikom zjazdu nadzwyczajnego porządku obrad i regulaminu obrad, w terminie 14 dni przed dniem zjazdu odpowiada phm. Jerzy Kosiba.
4. Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi ds. Hufca ZHP w Jaśle od dnia 26 września 2016 roku do dnia zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle mianuje się phm. Jerzego Kosibę.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP
/-/ hm. Mariusz Bezdzietny

 

Rzeszów, 14 października 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Podkarpackiej

Rozkaz L. 12/2016

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia

1.1.1. Na podstawie uchwały Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP nr 21/2016 z dnia 14 października 2016 roku, zwołuję zjazd nadzwyczajny Hufca ZHP w Jaśle. Celem zjazdu nadzwyczajnego będzie wybór komendanta i komendy hufca ZHP oraz komisji rewizyjnej hufca.
1.2. Informacje
1.2.1. Zgodnie z § 19 i 37 Statutu ZHP, ogłaszam listę uczestników zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle:
phm. Urszula Buczyńska - Bolanowska – drużynowa, członek Komendy Hufca
phm. Iwona Dziedzic – drużynowa, członek Komendy Hufca
Maria Garbacik - drużynowa phm.
Barbara Goleń – drużynowa, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca
hm. Wiesław Hap – drużynowy, z-ca Komendanta Hufca
pwd. Magdalena Kamińska – członek Namiestnictwa Zuchowego
phm. Jerzy Kosiba – pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. Hufca ZHP w Jaśle
pwd. Łukasz Kotulak – kwatermistrz hufca
phm. Paulina Kurowska – namiestnik wędrowniczy
hm. Waldemar Marek HR – szef klubu specjalnościowego
phm. Robert Nowiński – drużynowy, członek Komendy Hufca
ks. phm. Józef Obłój – kapelan hufca
pwd. Klaudia Pawlik – drużynowa, szef Namiestnictwa Harcerskiego
Bożena Pec – drużynowa pwd.
Stanisław Pec – przewodniczący kręgu seniora
hm. Dorota Rzońca – skarbnik hufca
hm. Jacek Smolik – komendant szczepu, drużynowy
Izabela Sokołowska – szef klubu specjalnościowego
Magdalena Stukus - drużynowa
Anna Śliwa - drużynowa
pwd. Wojciech Zajdel – szef klubu specjalnościowego
Ewa Zoła –drużynowa.
1.2.2. Informuję, że zjazd nadzwyczajny Hufca ZHP w Jaśle odbędzie się w dniu 09 listopada 2016 roku, o godzinie 17.00 w siedzibie Zespołu Szkół Miejskich nr 1, przy ulicy Rafineryjnej 3.
1.2.3. Informuję, że zgodnie z Ordynacją wyborczą ZHP ( Uchwała nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej z dnia 12 stycznia 2014 r.) wnioski o uzupełnienie lub skreślenie z listy należy zgłaszać niezwłocznie.

Czuwaj!
/-/hm. Mariusz Bezdzietny

 

Komenda Hufca ZHP w Jaśle serdecznie zaprasza wszystkich na Jesienny Rajd Papieski.

Druhny i Druhowie, już w najbliższą sobotę tj. 22.10.2016 roku spotykamy się, na jasielskim Rynku, aby wspólnie udać się autobusem na Folusz, skąd wyruszymy na jesienny szlak.
Program Rajdu: 8:00 zbiórka uczestników na płycie Rynku, przejazd 9:00 wymarsz na trasę Folusz – Magura – Folusz 12:00 Msza Święta na Magurze prowadzona przez Kapelana Hufca 15:00 – 15:30 ciepły posiłek 16:00 – 16:30 powrót do Jasła.

Odpłatność wynosi 5 zł/os. (w tym ubezpieczenie, przejazd, posiłek).
Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w rajdzie do czwartku do godziny 14:00.
Zgłoszenia prosimy wysyłać sms na numer 669 433 337 podając ilość osób. Drużynowy lub opiekun rajdu zabiera ze sobą listę imienną harcerzy.

Każdy uczestnik proszony jest o zaopatrzenie się w prowiant na trasę, ubiór wierzchni odpowiedni do warunków atmosferycznych oraz mundur harcerski z nakryciem głowy (jeśli posiada).

Do zobaczenia na harcerskim szlaku!!!
Koordynator Rajdu: phm. Iwona Dziedzic

 

Serdecznie zapraszamy na wielką zimową przygodę podczas ferii zimowych 2017.

Komenda Hufca Jasło zaprasza serdecznie wszystkie środowiska do udziału w wielkiej przygodzie jaką niewątpliwie będzie Zimowisko Harcerskie. Zimowisko organizowane w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej 2017 odbędzie się w terminie 14 – 18 stycznia 2017 roku, w pierwszym tygodniu ferii w Osobnicy.

Na uczestników czekają zajęcia harcerskie, zwiady terenowe, świeczkowiska, śpiewogrania… ale przede wszystkim seria warsztatów z rożnych dziedzin specjalności. Po raz pierwszy to uczestnicy zadecydują w których zajęciach wezmą udział.
Do wyboru będą m.in.: zajęcia taneczne, kurs samoobrony, zajęcia rękodzielnicze, nauka fotografii… i wiele, wiele innych.

Koszt uczestnictwa to 140 zł od osoby a w tym: przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz rzecz jasna udział w zajęciach programowych.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Zaliczki w wysokości 40 zł muszą być wpłacone najpóźniej dnia 14 grudnia 2016 !!!
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Hufca Jasło.
ZHP KOMENDA HUFCA JASŁO
BGŻ S.A. nr.: 21 2030 0045 1110 0000 0227 5250
z dopiskiem "Zimowisko - imię i nazwisko uczestnika"

Karty kwalifikacyjne będą dostępne u Waszych drużynowych w ciągu najbliższych dni lub do odebrania w biurze hufca w Jaśle.

Szczegółowych informacji udziela: hm. Waldemar Marek, tel.: 516 242 597, dh Izabela Sokołowska, tel.: 791 711 517

 
Więcej artykułów…
Cytat dnia

Współczesna dzielność musi być przeniknięta panowaniem nad sobą i męstwem, rozwagą i sprawiedliwością. 

<Aleksander Kamiński>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 211414