Jak co roku w Jaśle obchodzona była rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w intencji ojczyzny odprawioną na płycie Rynku. Następnie przy akompaniamencie jasielskiej Miejsko - Kolejowej Orkiestry Dętej pochód wszystkich uczestników uroczystości, na czele ze strzelcami i harcerzami oraz pocztami sztandarowymi, udał się ulicami miasta pod tablicę upamiętniającą 200. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tam przy wystawionej warcie harcersko - strzeleckiej przedstawiciele władz złożyli symboliczne wiązanki kwiatów. Następnie wszyscy przeszli do Parku Miejskiego i tam pod glorietką miała miejsce dalsza część uroczystości. Zebrani wysłuchali treść listu burmistrza Jasła, Ryszarda Pabiana, który odczytała wiceburmistrz Elwira Musiałowicz - Czech. Przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie nasi harcerze również pełnili wartę, także złożono kilka wiązanek kwiatów. Uroczystości zakończył koncert chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle oraz Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle. W tych wszystkich wydarzeniach uczestniczyła liczna reprezentacja naszego Hufca ZHP. W skład drużyny sztandarowej Hufca weszły harcerki i weszli harcerze z drużyn „Golesz”, „Cichociemni” i „Lisy”. Drużyną sztandarową dowodził hm. Wiesław Hap. Obecni byli również - komendant Hufca phm. Jerzy Kosiba i zastępca komendanta Hufca - phm. Iwona Dziedzic.

W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca

phm. Robert Nowiński

 

22 kwietnia, uroczystą mszą świętą prowadzoną przez kapelana hufca, phm. Józefa Obłoja, rozpoczęły się tegoroczne obchody Tygodnia Bohatera Hufca. Podczas homilii druhny i druhowie przypomnieli sobie o bohaterskiej Rodzinie Madejewskich, patronach jasielskich harcerzy i o wartościach, którymi powinien kierować się młody człowiek. Kapelan podkreślił, że musimy pamiętać o tym, że harcerzami nie jesteśmy tylko w mundurze, ale całym życiem powinniśmy świecić przykładem. Po mszy świętej odbył się apel inaugurujący, który poprowadził druh phm. Robert Nowiński. W rozkazie komendanta hufca, phm. Jerzego Kosiby słyszeliśmy, że współcześni harcerze powinni pamiętać i brać przykład z członków bohaterskiej Rodziny Madejewskich w swoim życiu codziennym. Pogoda nie była w tym roku nam przychylna, dlatego planowany Rajd Świętego Jerzego musiał zostać odwołany. W zamian za to druhny i druhowie wzięli udział w "Grze Ze Świętym Jerzym", zorganizowanej przez phm. Iwonę Dziedzic na terenie ZSM nr 4 w Jaśle. Harcerze wykonując zadania poznali postać Świętego Jerzego, patrona wszystkich harcerzy, którego dzień obchodzimy 23 kwietnia. Podsumowaniem gry było wspólne odśpiewanie ułożonej pieśni do Świętego Jerzego i prezentacja obrazów. Druhny i druhowie wykazali się ogromnym zaangażowaniem, a ich entuzjazm spowodował, że deszczowy dzień okazał się pięknym i radosnym świętem.

W dniu 25 kwietnia odbyła się "Zuchowa Gra Po Mieście". W przedsięwzięciu wzięło udział 62 zuchów z 5 środowisk. We wspólnej zabawie poprzez naukę spotkały się zuchy z Gromady Zuchowej Dzielne Ludki działającej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jaśle, Dzielne Orły z Zarzecza, Pożyteczne Zwierzaki z Kołaczyc, zuchy z Czeluśnicy oraz zuchy działające przy I Szczepie Orląt. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym apelem zuchowym prowadzonym przez hm. Dorotę Rzońcę na jasielskim Rynku, a następnie druhna phm. Katarzyna Zając wręczyła zaszyfrowane koperty z zadaniami i wyznaczoną trasą. Głównym celem gry było poznanie bohaterskiej Rodziny Madejewskich oraz zaproszenie do udziału mieszkańców Jasła i poznania ich opinii na temat: "co to znaczy być dzielnym i odważnym". Podsumowanie gry odbyło się na terenie Ogrodu Jordanowskiego, gdzie zuchy przedstawiły realizowane zadania oraz zobrazowały zuchowe marzenia kredą na asfalcie. Zwieńczeniem spotkania był pokaz ogromnych baniek mydlanych, co sprawiło dzieciom najwięcej radości. Kolorowe bańki otoczyły cały Ogród Jordanowski wraz z naszymi marzeniami.

27 kwietnia na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle odbyła się olimpiada zuchowa. W sportowych potyczkach udział wzięło 44 zuchów z 5 środowisk. Olimpiada rozpoczęła się złożeniem przez zuchy „Ślubowania Sportowca”. Podczas olimpiady zuchy mogły wykazać się sprawnością fizyczną w różnorodnych konkurencjach. W trakcie rywalizacji nie zabrakło dopingu zarówno ze strony zuchów jak i ich drużynowych, dla których nie lada wyzwaniem okazała się konkurencja, jaką była rzut kapeluszem do celu. Zuchy bardzo angażowały się w przebieg każdej konkurencji, jednocześnie doskonale się bawiąc. Celem olimpiady była popularyzacja zdrowego stylu życia oraz wdrożenie zasad fair play. W rozgrywkach nie było przegranych :), wszystkie zuchy otrzymały z rąk druha komendanta Hufca ZHP w Jaśle, phm. Jerzego Kosiby pamiątkowe medale, sponsorowane przez firmę MODERN FORMS, mającą swoją siedzibę w Dobrzechowie.

Przedsięwzięciem mającym podsumować i zakończyć obchody tegorocznego Tygodnia Bohatera Hufca miała być gra harcerska w Lesie Warzyckim z uroczystym apelem na mogile naszej patronki, Florentyny Madejewskiej. Niestety ze względu na niekorzystną pogodę musiała ona zostać przesunięta na późniejszy termin. Mamy nadzieję, że niebawem się odbędzie.

Wszystkim zaangażowanym w obchody Tygodnia Bohatera Hufca, zuchom, harcerzom i instruktorom serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że przez ten tydzień mogliśmy tak wiele czasu spędzić razem.

z-ca Komendanta Hufca Jasło
phm. Iwona Dziedzic

 

W dwa ostatnie weekendy marca Referat Duszpasterski z kapelanem dh phm. Józefem Obłojem, działający przy Komendzie Hufca ZHP w Jaśle, zorganizował Rekolekcje Wielkopostne dla druhen i druhów. Obydwa turnusy odbywały się w Domu Rekolekcyjnym wDesznicy. Hasło tegorocznych rekolekcji brzmiało: „Być dobrym jak chleb…” Święty Brat Albert - wzorem służby Bogu, Polsce i Bliźnim. Wszystkie rozważanie rekolekcyjne nawiązywały do życia, pracy i służby Adama Chmielowskiego.

Łącznie w harcerskich rekolekcjach wzięło udział ponad 80 harcerzy naszego hufca. Funkcję komendantki turnusu żeńskiego pełniła dh phm. Iwona Dziedzic, natomiast turnusu męskiego dh phm. Józef Obłój. W organizację harcerskich rekolekcji zaangażowani byli także : dh phm. Urszula Buczyńska Bolanowska, dh pwd. siostra Jadwiga Marszałek, dh Justyna Hendzel, dh pwd. Wojciech Zajdel, dh. Mikołaj Samborski, dh Krzysztof Kapłon.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie oraz uczestnikom dziękujemy za stworzenie odpowiedniej atmosfery do zadumy i modlitwy. Wierzymy, że za przykładem Brata Alberta odnajdziemy sens naszej służby w otaczających nas środowiskach.

phm. Iwona Dziedzic

 

Harcerze Hufca Jasło uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Już po raz kolejny w Jaśle w dniu 1 marca obchodzono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony w 2011 r. specjalną ustawą. To patriotyczne święto państwowe ma na celu oddanie hołdu „Żołnierzom Niezłomnym”, którzy po II wojnie światowej, w ramach antykomunistycznego podziemia walczyli o prawo do wolności i niezawisłości polskiego społeczeństwa, stawiając opór sowietyzacji naszej Ojczyzny i podporządkowania jej ZSRR. Pod ogólnym pojęciem „Żołnierze Wyklęci” zawiera się wiele tysięcy osób z tzw. „drugiej konspiracji”, wywodzących się m.in. z takich organizacji jak Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, Wolność i Niezawisłość oraz Młodzież Wielkiej Polski. Data święta upamiętnia rocznicę stracenia w dniu 1 marca 1951 r. więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie przez Urząd Bezpieczeństwa członków kierownictwa IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na czele z jej prezesem podpułkownikiem Łukaszem Cieplińskim i jego zastępcą, absolwentem jasielskiego gimnazjum majorem Adamem Lazarowiczem.

Jasielskie uroczystości miały miejsce przed tablicą pamięci ofiar - żołnierzy i osób cywilnych represjonowanych przez UB - na budynku byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Lwowskiej (dawnej ul. Armii Czerwonej). W powiatowo - miejskich obchodach uczestniczyła drużyna sztandarowa Hufca ZHP Jasło złożona z druhen i druhów z pięciu środowisk: 309. DH „Golesz” im. św. Jerzego, 307. KGDH „Wilki” im. Andrzeja Małkowskiego, 139. DH „Lisy” im. Leopolda Lisa-Kuli, 166. JDH „Cichociemni” i I Szczepu „Orląt”. Harcerki i harcerze pełnili służbę wartowniczą i odbierali wiązanki kwiatów. Komenda Hufca była reprezentowana przez zastępcę komendanta phm. Iwonę Dziedzic, hm. Jacka Smolika, phm. Roberta Nowińskiego oraz dowodzącego drużyną sztandarową hm. Wiesława Hapa.

Uroczysty Apel Pamięci przeprowadzili Strzelcy z Zespołu Szkół w Trzcinicy, a kwiaty pod tablicą złożyli m.in. senator RP Alicja Zając, zastępca burmistrza Miasta Jasła Elwira Musiałowicz - Czech, etatowy członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Andrzej Stachurski, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji i szkół ponadgimnazjalnych. Na zakończenie uroczystości zastępca burmistrza i członek zarządu powiatu zapalili w imieniu wszystkich obecnych „Światło Pamięci”.

hm. Wiesław Hap

 

Ponad 200 harcerzy i harcerzy z terenu całej Polski w miniony weekend gościło w Tarnobrzega w ramach XXIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec”. Nie zabrakło też wśród tego grona przedstawiciela Hufca Jasło, pwd. Wojciech Zajdel wystąpił wraz z Zespołem Team Band Leżajsk.

Podczas sobotnich przesłuchań na scenie Tarnobrzeskiego Domu Kultury zaprezentowało się 16 zespołów, które wykonały 38 utworów konkursowych. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności wokalno - instrumentalne na deskach Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Tegoroczna edycja wydarzenia obejmowała dwa utwory konkursowe o tematyce harcerskiej, turystycznej lub biwakowej. Kategorią dodatkową była twórczość Edwarda Stachury.

Podsumowaniem XXIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec” w Tarnobrzegu był sobotni koncert galowy w Tarnobrzeskim Domu Kultury, podczas którego wystąpił Zespół Caryna. Wystąpili założyciel i lider Łukasz Nowak oraz skrzypek Adam Marańda. Podczas godzinnego koncertu uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu autorskich kompozycji do słów Łukasza Nowaka oraz piosenki artystów którzy na przełomie lat inspirowali zespół w swojej działalności. Nie zabrakło piosenki poetyckiej, ballady. piosenki studenckiej. Duet sięgnął także po zapomniane utwory z nurtu turystycznego.

W trakcie Koncertu Galowego ogłoszono także werdykt jury Festiwalu, według którego nagrodę GRAND PRIX otrzymały Podkarpatki z Krosna. Pierwsze miejsce zajął Zespół Team Band z Leżajska, II miejsce Zespół 104 Artystyczna Drużyna Harcerska z Mirca za utwór Tylko „Ty i ja”, trzecie III Zespół Manufaktura z Annopola za utwór „Ballada północna”. Nagrodę główną w kategorii dodatkowej otrzymał Zespół Team Band z Leżajska za wykonanie utworu „Życie to nie teatr”. Wyróżnienie premiowane udziałem w koncercie galowym dla zespołu Astrano z Puław za wykonanie utworu Chrystus Bieszczadzki. Wyróżnienie – premiowane udziałem w koncercie galowym dla 1 Gromady Zuchowej Zuszki Duszki z Nowej Dęby za włożoną pracę artystyczną i wykonanie utworu „Zuchowa Bajka”.

Na koniec festiwalu organizatorzy zaprosili uczestników na kolejną edycję „Śpiewograńca”.

W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca
phm. Robert Nowiński

 
Więcej artykułów…
Cytat dnia

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest.

<ks. Kazimierz Lutosławski>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292476