W dniu 16 października 2017 roku w Zarzeczu odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka. We wspólnej zabawie spotkały się zuchy z GZ „Dzielne Ludki” działającej przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jaśle, GZ „Dzielne Orły” z Zarzecza oraz zuchy działające przy I Szczepie Orląt- Szarotki. Spotkanie przygotowała i poprowadziła druhna Namiestniczka Zuchowa – phm. Katarzyna Zając przy wsparciu druhny hm. Doroty Rzońcy oraz phm. Iwony Dziedzic. Szczególne podziękowania należą się druhnom Ewie Zoła i Marii Garbacik, które zaprosiły nas do Zarzecza i wykazały się ogromnym zaangażowaniem.

Głównym celem przedsięwzięcia było kultywowanie tradycji Święta pieczonego Ziemniaka oraz promowanie aktywności dzieci w konkurencjach i zabawach. Chciałyśmy także zintegrować środowiska zuchowe pracujące na terenie jasielskiego hufca.

Spotkanie rozpoczęło się apelem zuchowym, który prowadziła druhna phm. Iwona Dziedzic. Później nadszedł czas na „ziemniaczane” zawody sportowe oraz kreatywne tworzenie ziemniaków „cudaków”, które dały dzieciom radosne przeżycia. Nie obyło się także bez wspólnego pląsania i śpiewania. Zuchy miały także okazję poczuć się jak ziemniaki, robiąc sobie zdjęcia w specjalnym szabloniku :)

Impreza zakończyła się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek oraz ziemniaków- bohaterów tego dnia. Wszyscy ze smakiem zajadali a czarne buzie, były tylko znakiem wspaniałej zabawy. Po pysznej uczcie każdy zuch został „naznaczony” przez druhnę Iwonę pamiątkowym, ziemniaczanym medalem.

 

Czuwaj!

Namiestniczka Zuchowa

phm. Katarzyna Zając

 

Już w listopadzie rozpocznie się dawno wyczekiwana Hufcowa Szkoła Małej Kadry 2017

Niezmiernie miło nam poinformować, że 3 listopada rozpocznie się kurs zastępowych i przybocznych w ramach Hufcowej Szkoły Małej Kadry 2017.

W ramach kształcenia kursanci pozyskają nowe umiejętności oraz wiedzę z zakresu prowadzenia i funkcjonowania zastępu. Szkolenie obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, dlatego nastawcie się na zintensyfikowane działania weekendowe.

Kurs w formie trzech zjazdów odbędzie się w Szebniach w terminach:
03-05 listopada
17-19 listopada
01-03 grudnia

Koszt szkolenia to 35 zł od osoby za zjazd. Łącznie 105 zł. Zapewniamy: przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie.

Wyjazd nastąpi spod Gimnazjum nr 2 ul. Szkolna w piątek o godzinie 16.00. Przewidywany powrót w niedzielę o godzinie 13.30.

Szczegółowe informacje dostępne są u Waszych drużynowych. Zgłoszenia przyjmowane będą do 26 października 2017 r.

Czekamy na Was
Czuwaj!

Pełnomocnik ds. Kształcenia

hm. Waldemar Marek

 

W dniu 15 października 1817 r. w szwajcarskiej Solurze zmarł Tadeusz Kościuszko - wielki bohater narodowy Polski i USA. Jeden z ojców amerykańskiej niepodległości Thomas Jefferson nazwał go „najczystszym synem wolności”. Był obrońcą praw polskich chłopów i amerykańskich niewolników oraz ludności indiańskiej. W pamięci Polaków pozostanie jako ten, który stanął na czele powstania 1794 r., by ratować ostatnie wolne ziemie Rzeczypospolitej przed ostatecznym rozbiorem sąsiednich mocarstw.

W niedzielny poranek 15 października przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki zebrała się brać harcerska i przedstawiciele władz miejskich oraz jasielskich szkół, by upamiętnić dwusetną rocznicę jego śmierci. Po sygnale hejnalisty z Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej, hm. Wiesław Hap, wspólnie z drużyną sztandarową Hufca ZHP im. Rodziny Madejewskich w Jaśle pod dowództwem druha Mikołaja Samborskiego przeprowadził okolicznościowy apel pamięci. Dotyczył on działań niepodległościowych Kościuszki w czasie wojny w obronie Konstytucji 3 Maja oraz w trakcie Insurekcji Kościuszkowskiej. Następnie miało miejsce składanie pod pomnikiem kwiatów. Złożyły je delegacje władz samorządowych Miasta Jasła w osobach burmistrza Ryszarda Pabiana i zastępcy burmistrza Elwiry Musiałowicz - Czech oraz Komendy Hufca, którą reprezentowali: komendant phm. Jerzy Kosiba, zastępca komendanta phm. Iwona Dziedzic oraz skarbnik hm. Dorota Rzońca. Później gawędę historyczną przypominającą postać Tadeusza Kościuszki wygłosił historyk i regionalista, prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego hm. Wiesław Hap. W skład drużyny sztandarowej Hufca wchodziły druhny i druhowie z trzech środowisk jasielskich: 139. DH „Lisy”, 166. JDH „Cichociemni” i 309. DH „Golesz”. Wartę pełnili harcerze z „Cichociemnych”, kwiaty odbierała harcerka z „Lisów”. Uroczystość prowadził inspektor Urzędu Miasta Jasła Mateusz Smyka.

Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko przyszedł na świat 4 lutego 1746 r. na poleskiej Mereczowszczyźnie w rodzinie średniozamożnego szlachcica i pułkownika. Kształcił się w szkole pijarów w Lubieszowie, a później w Szkole Rycerskiej. Następnie studiował sztuki piękne i inżynierię wojskową w Paryżu. Po powrocie do ojczyzny nie mógł znaleźć pracy. Z przygodami - gdyż statek na którym płynął, rozbił się - w 1776 r. dotarł do Ameryki, gdzie miejscowi koloniści walczyli o wolność z wojskami angielskimi. Pełniąc funkcję pułkownika Armii Kontynentalnej wsławił się przygotowaniem umocnień dla wojsk amerykańskich w bitwie pod Saratogą. Zbudował też forty, m.in. w Filadelfii i West Point. Został awansowany na generała, zyskał przyjaźń i szacunek Washingtona, od którego otrzymał Medal Cyncynata, parę pistoletów i szablę. Po ośmiu latach wrócił do Polski. Jako generał w trakcie wojny w obronie Konstytucji 3 Maja dowodził dywizją koronną. Swój geniusz inżyniersko-fortyfikatorski pokazał w bitwie pod Dubienką, za którą otrzymał Order Virtuti Militari. 24 marca 1794 r. po przysiędze na rynku krakowskim stanął na czele insurekcji przeciwko Rosji. 4 kwietnia pod Racławicami stał na czele żołnierzy i kosynierów, którzy pokonali wojska wroga. 7 maja wydał uniwersał połaniecki, łagodzący pańszczyznę dla ochotników i zapewniający opiekę rządu chłopom. Po przegranej bitwie pod Szczekocinami 6 czerwca, przedostał się do Warszawy, gdzie dowodził jej obroną. Niestety, klęska pod Maciejowicami 10 października i wzięcie rannego Kościuszki do niewoli przyczyniło się do zakończenia walk w połowie listopada. Naczelnik trafił do więzienia w Petersburgu. Zwolniony po śmierci carycy Katarzyny II przez cara Pawła, pojechał do Stanów Zjednoczonych. Tam wyleczył się z ran, odzyskał zaległy żołd i posiadłość ziemską. Jej sprzedaż zlecił Jeffersonowi, który za pieniądze stąd otrzymane miał wykupić i uwolnić wielu murzyńskich niewolników. Po powrocie do Europy nadal żywo interesował się sprawą polską. Zamieszkał pod Paryżem, a pod koniec życia wyjechał do Szwajcarii, gdzie zmarł w Solurze w 1817 r. Jego serce trafiło do Muzeum Polskiego w Rapperswilu, a stamtąd w 1927 r. na Zamek Królewski w Warszawie, gdzie znajduje się do dziś. Jego ciało przewieziono w 1818 r. do Krakowa i spoczęło w kryptach wawelskich. Naród polski w latach 1820-1823 usypał na podkrakowskim wzgórzu potężny Kopiec Kościuszki. Ten wybitny Polak jest jednym z najbardziej znanych bohaterów i bojowników o wolność na świecie. W wielu zakątkach naszego globu poświęcono mu pomniki, nazwy ulic, skwerów i miejscowości, a najwyższym szczytem w Australii jest Góra Kościuszki. Jego postać była i jest tematem wielu utworów literackich i malarskich oraz symbolem polskich dążeń niepodległościowych.

Jasielski pomnik Tadeusza Kościuszki stoi i miejscowym parku od 1899 r. Jest jednym z pierwszych pomników tego polskiego patrioty na terenie dawnej Galicji. Jego autorem jest Tadeusz Błotnicki. Co ciekawe, dzieło zostało wykonane już w 1879 r., jednak oficjalne odsłonięcie pomnika nastąpiło dopiero w dniu 3 września 1899 r. W naszym mieście znajduje się również ul. Tadeusza Kościuszki, której nazwę nadano z okazji uroczystości setnej rocznicy powstania kościuszkowskiego.

hm. Wiesław Hap

 

7 października 2017 r. odbył się Rajd Pieszy „Ocalić od zapomnienie” na terenie gminy Kołaczyce. Organizatorem Rajdu była Komenda Hufca ZHP w Jaśle oraz 307 Kołaczycka Grunwaldzka Drużyna Harcerska „Wilki” im. Andrzeja Małkowskiego wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kołaczycach. Celem tego przedsięwzięcia była popularyzacja turystyki pieszej, zapoznanie z walorami przyrodniczymi i historią naszej gminy, integracja uczestników marszu oraz wyrabianie kondycji i sprawdzenie swoich możliwości.

Na starcie pojawiło się ponad 60 uczestników reprezentacje środowisk hufcowych: I szczep "Orląt, 166 JDH "Cichociemni", 309 DH Golesz i 307 KGDH Wilk - trasa rajdu wiodła przez malownicze zakątki naszej Małej Ojczyzny. Wyruszyliśmy od ruin dworu w Bieździadce. Nastepnie uczestnicy udali się na cmentarz wojenny nr 40. Stamtąd trasa wiodła pod kościół parafialny w Bieździedzy, gdzie czekał na nich w paradnym stroju członek tutejszego oddziału Kosynierów pan Krzysztof Fuczek. Kosynier zapoznał ich z historia oddziału oraz legendami dotyczącymi miejscowości.

Po chwilowym odpoczynku uczestnicy rajdu udali sie do dworu Romerów. Tam mieli możliwość spotkania się z członkami Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego „Pogórzanie z Bieździedzy“: panią Ewą Suchodolską – Strach oraz panem Janem Fuczkiem. Przedstawili oni krótki rys historyczny dotyczący powstania zespołu, opisali strój ludowy i ku wielkiej radości zebranych zaprosili ich do wspólnego zaśpiewania kilku piosenek. Dzieje dworu Romerów oraz losy jego mieszkańców przybliżył jego aktualny właściciel pan Ryszard Żmigrodzki. Ostatnim punktem Rajdu było uroczyste nagrodzenie wszystkich uczestników pamiatkowymi plakietkami i dyplomami.

Gratulacje i nagrody wręczyli w imieniu Pani Burmistrz phm. Robert Nowiński i pwd. Wojciech Zajdel instruktorzy Hufca ZHP Jasło.

W imieniu zespołu ds. Promocji Hufca Jasło

phm. Robert Nowiński

 

W sobotnie przedpołudnie 30 września 2017 r. w Jaśle odbyły się XVII Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe „O Złoty Liść Dębu”. Ich organizatorami byli jak co roku Komenda Hufca ZHP w Jaśle, Jasielski Szkolny Klub Olimpijczyka PKOL i 139. Drużyna Harcerska im. płka Leopolda Lisa – Kuli.

Uczestniczyli w nich młodzi ludzie: zuchy i harcerze oraz dzieci i młodzież niezrzeszona. Biegacze ci reprezentowali szkoły, gromady zuchowe i drużyny harcerskie z terenu powiatu jasielskiego. Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:
- zuchy-dziewczęta: Milena Mrukowicz (GZ „Pożyteczne Zwierzaki” Kołaczyce)
- zuchy-chłopcy: Bartłomiej Kołeczek (GZ „Pożyteczne Zwierzaki” Kołaczyce)
- dziewczęta z klas I-III: Oliwia Wilgucka (SP Roztoki)
- chłopcy z klas I-III: Ksawery Kardaś (SP nr 12 w Jaśle)
- harcerki z klas IV-V: Zuzanna Lisowska (307. KGDH „Wilki” Kołaczyce)
- harcerze z klas IV-V: Kacper Lisowski (307. KGDH „Wilki” Kołaczyce)
- dziewczęta z klas IV-V: Maja Szarek (SP nr 12 Jasło)
- harcerki z klas VI-VII: Emilia Kras (139. DH „Lisy”)
- harcerze z klas VI-VII: Karol Kolbusz (139. DH „Lisy”)
- harcerki z gimnazjum: Katarzyna Szymczak (139. DH „Lisy”)
- dziewczęta z gimnazjum: Julia Martowicz (Gimnazjum nr 2 Jasło)
- chłopcy z gimnazjum: Jakub Skicki (Gimnazjum nr 2 Jasło)
- harcerze ze szkół ponadgimnazjalnych: Bartosz Gorczyca (139. DH „Lisy”)

Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii otrzymali okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego i turystycznego oraz książki o Ziemi Jasielskiej.
Komandorem zawodów był ich pomysłodawca i rokrocznie pełniący tę funkcję hm. Wiesław Hap, drużynowy „Lisów” i opiekun Jasielskiego Szkolnego Klubu Olimpijczyka PKOL działającego przy jasielskim Zespole Szkół Miejskich nr 2. Sędzią głównym był druh Sebastian Wiatr, sędzią techniczną druhna pwd. Gabriela Czerwińska. XVII

Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe „O Złoty Liść Dębu” odbyły się pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia. Fundatorami nagród byli: Urząd Miasta Jasła i Starostwo Powiatowe w Jaśle. Dyplomy przygotowała jasielska Komenda Hufca ZHP. Organizatorzy zawodów serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za udział, a partnerom za pomoc i wsparcie.

W imieniu zespołu ds. Promocji Hufca

phm. Robert Nowiński

 
Więcej artykułów…
Cytat dnia

Współczesna dzielność musi być przeniknięta panowaniem nad sobą i męstwem, rozwagą i sprawiedliwością. 

<Aleksander Kamiński>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 292484