W dwa ostatnie weekendy marca Referat Duszpasterski z kapelanem dh phm. Józefem Obłojem, działający przy Komendzie Hufca ZHP w Jaśle, zorganizował Rekolekcje Wielkopostne dla druhen i druhów. Obydwa turnusy odbywały się w Domu Rekolekcyjnym wDesznicy. Hasło tegorocznych rekolekcji brzmiało: „Być dobrym jak chleb…” Święty Brat Albert - wzorem służby Bogu, Polsce i Bliźnim. Wszystkie rozważanie rekolekcyjne nawiązywały do życia, pracy i służby Adama Chmielowskiego.

Łącznie w harcerskich rekolekcjach wzięło udział ponad 80 harcerzy naszego hufca. Funkcję komendantki turnusu żeńskiego pełniła dh phm. Iwona Dziedzic, natomiast turnusu męskiego dh phm. Józef Obłój. W organizację harcerskich rekolekcji zaangażowani byli także : dh phm. Urszula Buczyńska Bolanowska, dh pwd. siostra Jadwiga Marszałek, dh Justyna Hendzel, dh pwd. Wojciech Zajdel, dh. Mikołaj Samborski, dh Krzysztof Kapłon.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie oraz uczestnikom dziękujemy za stworzenie odpowiedniej atmosfery do zadumy i modlitwy. Wierzymy, że za przykładem Brata Alberta odnajdziemy sens naszej służby w otaczających nas środowiskach.

phm. Iwona Dziedzic

 

Harcerze Hufca Jasło uczcili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Już po raz kolejny w Jaśle w dniu 1 marca obchodzono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony w 2011 r. specjalną ustawą. To patriotyczne święto państwowe ma na celu oddanie hołdu „Żołnierzom Niezłomnym”, którzy po II wojnie światowej, w ramach antykomunistycznego podziemia walczyli o prawo do wolności i niezawisłości polskiego społeczeństwa, stawiając opór sowietyzacji naszej Ojczyzny i podporządkowania jej ZSRR. Pod ogólnym pojęciem „Żołnierze Wyklęci” zawiera się wiele tysięcy osób z tzw. „drugiej konspiracji”, wywodzących się m.in. z takich organizacji jak Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, Wolność i Niezawisłość oraz Młodzież Wielkiej Polski. Data święta upamiętnia rocznicę stracenia w dniu 1 marca 1951 r. więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie przez Urząd Bezpieczeństwa członków kierownictwa IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na czele z jej prezesem podpułkownikiem Łukaszem Cieplińskim i jego zastępcą, absolwentem jasielskiego gimnazjum majorem Adamem Lazarowiczem.

Jasielskie uroczystości miały miejsce przed tablicą pamięci ofiar - żołnierzy i osób cywilnych represjonowanych przez UB - na budynku byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. Lwowskiej (dawnej ul. Armii Czerwonej). W powiatowo - miejskich obchodach uczestniczyła drużyna sztandarowa Hufca ZHP Jasło złożona z druhen i druhów z pięciu środowisk: 309. DH „Golesz” im. św. Jerzego, 307. KGDH „Wilki” im. Andrzeja Małkowskiego, 139. DH „Lisy” im. Leopolda Lisa-Kuli, 166. JDH „Cichociemni” i I Szczepu „Orląt”. Harcerki i harcerze pełnili służbę wartowniczą i odbierali wiązanki kwiatów. Komenda Hufca była reprezentowana przez zastępcę komendanta phm. Iwonę Dziedzic, hm. Jacka Smolika, phm. Roberta Nowińskiego oraz dowodzącego drużyną sztandarową hm. Wiesława Hapa.

Uroczysty Apel Pamięci przeprowadzili Strzelcy z Zespołu Szkół w Trzcinicy, a kwiaty pod tablicą złożyli m.in. senator RP Alicja Zając, zastępca burmistrza Miasta Jasła Elwira Musiałowicz - Czech, etatowy członek Zarządu Powiatu Jasielskiego Andrzej Stachurski, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji i szkół ponadgimnazjalnych. Na zakończenie uroczystości zastępca burmistrza i członek zarządu powiatu zapalili w imieniu wszystkich obecnych „Światło Pamięci”.

hm. Wiesław Hap

 

Ponad 200 harcerzy i harcerzy z terenu całej Polski w miniony weekend gościło w Tarnobrzega w ramach XXIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec”. Nie zabrakło też wśród tego grona przedstawiciela Hufca Jasło, pwd. Wojciech Zajdel wystąpił wraz z Zespołem Team Band Leżajsk.

Podczas sobotnich przesłuchań na scenie Tarnobrzeskiego Domu Kultury zaprezentowało się 16 zespołów, które wykonały 38 utworów konkursowych. Uczestnicy prezentowali swoje umiejętności wokalno - instrumentalne na deskach Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Tegoroczna edycja wydarzenia obejmowała dwa utwory konkursowe o tematyce harcerskiej, turystycznej lub biwakowej. Kategorią dodatkową była twórczość Edwarda Stachury.

Podsumowaniem XXIII edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec” w Tarnobrzegu był sobotni koncert galowy w Tarnobrzeskim Domu Kultury, podczas którego wystąpił Zespół Caryna. Wystąpili założyciel i lider Łukasz Nowak oraz skrzypek Adam Marańda. Podczas godzinnego koncertu uczestnicy mieli okazję wysłuchać wielu autorskich kompozycji do słów Łukasza Nowaka oraz piosenki artystów którzy na przełomie lat inspirowali zespół w swojej działalności. Nie zabrakło piosenki poetyckiej, ballady. piosenki studenckiej. Duet sięgnął także po zapomniane utwory z nurtu turystycznego.

W trakcie Koncertu Galowego ogłoszono także werdykt jury Festiwalu, według którego nagrodę GRAND PRIX otrzymały Podkarpatki z Krosna. Pierwsze miejsce zajął Zespół Team Band z Leżajska, II miejsce Zespół 104 Artystyczna Drużyna Harcerska z Mirca za utwór Tylko „Ty i ja”, trzecie III Zespół Manufaktura z Annopola za utwór „Ballada północna”. Nagrodę główną w kategorii dodatkowej otrzymał Zespół Team Band z Leżajska za wykonanie utworu „Życie to nie teatr”. Wyróżnienie premiowane udziałem w koncercie galowym dla zespołu Astrano z Puław za wykonanie utworu Chrystus Bieszczadzki. Wyróżnienie – premiowane udziałem w koncercie galowym dla 1 Gromady Zuchowej Zuszki Duszki z Nowej Dęby za włożoną pracę artystyczną i wykonanie utworu „Zuchowa Bajka”.

Na koniec festiwalu organizatorzy zaprosili uczestników na kolejną edycję „Śpiewograńca”.

W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca
phm. Robert Nowiński

 

Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej 2017 W godzinach popołudniowych w dniu 22 lutego w auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbyła się wieczornica dla zuchów, harcerzy, wędrowników, instruktorów i seniorów z terenu jasielskiego Hufca ZHP. Okazją do tego wyjątkowego spotkania był Dzień Myśli Braterskiej. Od 1927 r. w tym szczególnym dniu urodzin twórcy skautingu światowego Roberta Baden-Powella i jego żony Olave Baden-Powell, współtwórczyni skautowego ruchu żeńskiego, przy ogniskach, kominkach i świeczkowiskach spotykają się ludzie spod znaku lilijki, złączeni węzłem przyjaźni i braterstwa. Bardzo dużą, bo liczącą blisko półtorej setki, grupę druhen i druhów powitał w imieniu organizatorów - Komendy Hufca i 139. DH „Lisy”, gospodarz spotkania, hm. Wiesław Hap. Przypomniał on ideę DMB oraz poprosił o rozpalenie świeczkowiska przedstawicieli przybyłych na wieczornicę środowisk, dyrektor ZSM nr 3 druhnę Aleksandrę Zajdel - Kijowską i zastępcę komendanta Hufca phm. Iwonę Dziedzic. W klimat Dnia Myśli Braterskiej wprowadziła wszystkich druhna Magdalena Szetela. Po wspólnym odśpiewaniu piosenek „Hej, przyjaciele” i „Krajka” phm. Iwona Dziedzic, w towarzystwie drużynowych, wręczyła wyróżniającym się druhnom i druhom z poszczególnych drużyn „Listy Pochwalne Komendanta Hufca”. Odczytała ich treść oraz przekazała braterskie pozdrowienia od druha komendanta phm. Jerzego Kosiby. Okolicznościowe listy otrzymali: druhny Aleksandra Szeląg i Dominika Gajda (Drużyna Harcerska „Płomienie”), druhny Sonia Lisowska i Kamila Placek (309. Drużyna Harcerska „Golesz”), druhny Monika Kędra i Weronika Hendzel (31. Jasielska Drużyna Harcerska „Sosny”), druhowie Sebastian Antas i Łukasz Zaleśny (139. DH „Lisy”), druhna Karolina Makara i druh Paweł Hendzel (307. KGDH „Wilki”), druhna Aleksandra Korczykowska i druh Kamil Depczyński (166. Drużyna Harcerska „Cichociemni”).

W dalszej części spotkania zebrani obejrzeli prezentację „Dla prawdziwego przyjaciela”. Głównym punktem programu był przygotowany przez „Lisy” montaż słowno - muzyczny pod tytułem „Braterstwo w harcerskim życiu”. Oparty był na wątkach biograficznych oraz historii służby na rzecz Boga, Polski i bliźnich Andrzeja Małkowskiego, Stanisława Bytnara, Leopolda Lisa-Kuli, Krystyny Krahelskiej, Stefana Wincentego Frelichowskiego, Jana Bytnara, Macieja Aleksego Dawidowskiego, Tadeusza Zawadzkiego i Józefa Kreta. Wyciszeni po obejrzeniu montażu, w którym braterstwo zostało podniesione do naczelnych wartości, uczestnicy wieczornicy odśpiewali znane pieśni - „Harcerskie ideały” i „Szara lilijka”. Później przedstawiciele przybyłych gromad i drużyn odczytali piękne i głębokie w treści sentencje, cytaty oraz myśli poświęcone braterstwu i przyjaźni. Po wybrzmieniu ostatnich słów piosenek „Chodź, pomaluj mój świat” i „Bez słów” przy akompaniamencie gitarowym pwd. Wojciecha Zajdla, druhny i druhowie obejrzeli kolejną prezentację oraz wspólnie zaśpiewali towarzyszącą jej piosenkę „Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi”. Następnie wszyscy powstali, a druhna Weronika Jurczak odczytała piękną „Modlitwę na Dzień Myśli Braterskiej”. Po zawiązaniu kręgu prowadzący całą wieczornicę druh hm. Wiesław Hap podziękował wszystkim za przybycie i za wspaniałą atmosferę spotkania, a o przekazanie Iskierki Przyjaźni poprosił najstarszego druha seniora - pwd. Stanisława Peca. Na zakończenie tego swoistego zlotu braterstwa wszyscy jego uczestnicy zeszli do „Hapcówki” - harcówki „Lisów”, gdzie w przededniu „tłustego czwartku” posilili się pączkami i sokiem. W kuluarach był tam czas na składanie sobie wzajemnych życzeń i braterskich pozdrowień.

hm. Wiesław Hap

 

W dniach 3-5 lutego 2017r. w Budach Głogowskich k. Rzeszowa instruktorzy Chorągwi Podkarpackiej ZHP spotkali się na Konferencji Instruktorskiej "EARTHQUAKE!!! Czy nadejdzie trzęsienie Ziemi?".

Weekend wypełniony był różnymi blokami programowymi, licznymi dyskusjami i rozmowami na tematy ważne zarówno dla całej organizacji, jak i naszej chorągwi.

Wszystko zaczęło się od piątkowej pracy nad ewaluacją programu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018. Uczestnicy konferencji wspólnie analizowali założenia i plany, przyjęte na zjeździe 2014r., oraz weryfikowali realizację wskaźników. Pozwoliło to na udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim miejscu jesteśmy obecnie, co było punktem wyjścia do prac w kolejnych dniach konferencji.

W sobotę wszyscy podzielili się na dwie grupy. Pierwsza wzięła udział w seminarium kadry kształcącej, które zdominowały dwa tematy. Przed południem na warsztat wzięto propozycje zmian w Systemie Pracy z Kadrą w ZHP, w ramach konsultacji prowadzonych przez Radę Naczelną ZHP. W wyniku kilkugodzinnej pracy grupowej i wspólnej wypracowano stanowisko chorągwi oraz propozycje kolejnych zmian. Popołudnie minęło pod znakiem opracowania sposobu wdrożenia w Chorągwi Podkarpackiej ZHP zmian, które zaszły w zakresie kształcenia kadry w ZHP. Podjęto decyzje, które pozwolą na płynne wejście w życie nowych zasad z pożytkiem dla podkarpackich hufców.

Druga grupa uczestniczyła w panelu nt. finansowania ZHP. Wiceprzewodniczący ZHP, hm. Marian Antonik, omówił nowe zasady w zakresie składek członkowskich i finansowania ZHP. Kolejno uczestnicy w grupach wzięli udział w grze, która pozwoliła im poznać realia funkcjonowania komendy chorągwi, także w zakresie finansowym i administracyjnym. Po zakończonej rozgrywce komendant chorągwi, hm. Mariusz Bezdzietny, omówił aktualne koszty funkcjonowania chorągwi, a następnie odbyła się debata nad kierunkiem prac w zakresie ustalenia nowej składki członkowskiej. Podjęto decyzję kierunkową, wokół której zbudowana zostanie finalna propozycja. Druga część dnia minęła na dyskusji w zakresie proponowanych zmian w Statucie ZHP.

Nasz hufiec reprezentowali: hm. Dorota Rzońca, hm. Waldemar Marek, phm. Iwona Dziedzic, phm. Jerzy Kosiba, phm. Robert Nowiński i pwd. Wojciech Zajdel.

Źródło:  http://podkarpacka.zhp.pl/

W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca
phm. Robert Nowiński

 
Więcej artykułów…
Cytat dnia

Być wychowawcą - znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować.

<A. Kamiński>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 197703