Druhny i Druhowie, W związku ze złożeniem w miesiącu wrześniu rezygnacji druha przewodnika Damiana Stasiowskiego z funkcji Komendanta Hufca ZHP w Jaśle na ręce Komendanta Chorągwi, pragnę poinformować, iż pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi do spraw Hufca ZHP w Jaśle od dnia 26.09.2016 roku, jest druh podharcmistrz Jerzy Kosiba.

Rezygnacja druha przewodnika Damiana Stasiowskiego z funkcji Komendanta Hufca oraz rezygnacja druha harcmistrza Waldemara Marka z funkcji zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Hufca i druha przewodnika Wojciecha Zajdla z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Hufca skutkuje koniecznością zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle. Poniżej zamieszczam do wglądu Uchwałę Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP nr 21/2016 z dnia 14.10.2016 w sprawie zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle oraz Rozkaz L.12/2016 Komendanta Chorągwi z listą uczestników Zjazdu Nadzwyczajnego.

Jednocześnie informuję, że członkowie Komendy Hufca do dnia Zjazdu Nadzwyczajnego pełnią powierzone im funkcje. Wszelkie sprawy oraz informacje dotyczące działalności Hufca należy zgłaszać na dotychczasowo przyjętych zasadach tj. mailowo, telefonicznie lub listownie. Adresy skrzynek mailowych, numery telefonów oraz adres siedziby Hufca pozostają bez zmian.

Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ !
p.o. Komendanta Hufca ZHP w Jaśle
phm. Jerzy Kosiba

 

Uchwała Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP Nr 21/2016 z dnia 14 października 2016 roku w sprawie zwołania zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle

1. Na podstawie § 50 ust. 1 pkt 4 Statutu ZHP, w związku z rezygnacją Komendanta Hufca ZHP w Jaśle pwd. Damiana Stasiowskiego, oraz członków Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP hm. Waldemara Marka i pwd. Wojciecha Zajdla, Komenda Chorągwi Podkarpackiej ZHP postanawia o zwołaniu zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle, w celu wyboru Komendanta i Komendy Hufca, Komisji Rewizyjnej Hufca.
2. Zjazd nadzwyczajny odbędzie się w dniu 09 listopada 2016 roku o godzinie 17.00, w siedzibie Zespołu Szkół Miejskich Nr 1, ulica Rafineryjna 3, w Jaśle.
3. Za przygotowanie, przekazanie uczestnikom zjazdu nadzwyczajnego porządku obrad i regulaminu obrad, w terminie 14 dni przed dniem zjazdu odpowiada phm. Jerzy Kosiba.
4. Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi ds. Hufca ZHP w Jaśle od dnia 26 września 2016 roku do dnia zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle mianuje się phm. Jerzego Kosibę.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP
/-/ hm. Mariusz Bezdzietny

 

Rzeszów, 14 października 2016 r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Podkarpackiej

Rozkaz L. 12/2016

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia

1.1.1. Na podstawie uchwały Komendy Chorągwi Podkarpackiej ZHP nr 21/2016 z dnia 14 października 2016 roku, zwołuję zjazd nadzwyczajny Hufca ZHP w Jaśle. Celem zjazdu nadzwyczajnego będzie wybór komendanta i komendy hufca ZHP oraz komisji rewizyjnej hufca.
1.2. Informacje
1.2.1. Zgodnie z § 19 i 37 Statutu ZHP, ogłaszam listę uczestników zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP w Jaśle:
phm. Urszula Buczyńska - Bolanowska – drużynowa, członek Komendy Hufca
phm. Iwona Dziedzic – drużynowa, członek Komendy Hufca
Maria Garbacik - drużynowa phm.
Barbara Goleń – drużynowa, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca
hm. Wiesław Hap – drużynowy, z-ca Komendanta Hufca
pwd. Magdalena Kamińska – członek Namiestnictwa Zuchowego
phm. Jerzy Kosiba – pełnomocnik Komendanta Chorągwi ds. Hufca ZHP w Jaśle
pwd. Łukasz Kotulak – kwatermistrz hufca
phm. Paulina Kurowska – namiestnik wędrowniczy
hm. Waldemar Marek HR – szef klubu specjalnościowego
phm. Robert Nowiński – drużynowy, członek Komendy Hufca
ks. phm. Józef Obłój – kapelan hufca
pwd. Klaudia Pawlik – drużynowa, szef Namiestnictwa Harcerskiego
Bożena Pec – drużynowa pwd.
Stanisław Pec – przewodniczący kręgu seniora
hm. Dorota Rzońca – skarbnik hufca
hm. Jacek Smolik – komendant szczepu, drużynowy
Izabela Sokołowska – szef klubu specjalnościowego
Magdalena Stukus - drużynowa
Anna Śliwa - drużynowa
pwd. Wojciech Zajdel – szef klubu specjalnościowego
Ewa Zoła –drużynowa.
1.2.2. Informuję, że zjazd nadzwyczajny Hufca ZHP w Jaśle odbędzie się w dniu 09 listopada 2016 roku, o godzinie 17.00 w siedzibie Zespołu Szkół Miejskich nr 1, przy ulicy Rafineryjnej 3.
1.2.3. Informuję, że zgodnie z Ordynacją wyborczą ZHP ( Uchwała nr 6/XXXVIII Rady Naczelnej z dnia 12 stycznia 2014 r.) wnioski o uzupełnienie lub skreślenie z listy należy zgłaszać niezwłocznie.

Czuwaj!
/-/hm. Mariusz Bezdzietny

 

Komenda Hufca ZHP w Jaśle serdecznie zaprasza wszystkich na Jesienny Rajd Papieski.

Druhny i Druhowie, już w najbliższą sobotę tj. 22.10.2016 roku spotykamy się, na jasielskim Rynku, aby wspólnie udać się autobusem na Folusz, skąd wyruszymy na jesienny szlak.
Program Rajdu: 8:00 zbiórka uczestników na płycie Rynku, przejazd 9:00 wymarsz na trasę Folusz – Magura – Folusz 12:00 Msza Święta na Magurze prowadzona przez Kapelana Hufca 15:00 – 15:30 ciepły posiłek 16:00 – 16:30 powrót do Jasła.

Odpłatność wynosi 5 zł/os. (w tym ubezpieczenie, przejazd, posiłek).
Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w rajdzie do czwartku do godziny 14:00.
Zgłoszenia prosimy wysyłać sms na numer 669 433 337 podając ilość osób. Drużynowy lub opiekun rajdu zabiera ze sobą listę imienną harcerzy.

Każdy uczestnik proszony jest o zaopatrzenie się w prowiant na trasę, ubiór wierzchni odpowiedni do warunków atmosferycznych oraz mundur harcerski z nakryciem głowy (jeśli posiada).

Do zobaczenia na harcerskim szlaku!!!
Koordynator Rajdu: phm. Iwona Dziedzic

 

Serdecznie zapraszamy na wielką zimową przygodę podczas ferii zimowych 2017.

Komenda Hufca Jasło zaprasza serdecznie wszystkie środowiska do udziału w wielkiej przygodzie jaką niewątpliwie będzie Zimowisko Harcerskie. Zimowisko organizowane w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej 2017 odbędzie się w terminie 14 – 18 stycznia 2017 roku, w pierwszym tygodniu ferii w Osobnicy.

Na uczestników czekają zajęcia harcerskie, zwiady terenowe, świeczkowiska, śpiewogrania… ale przede wszystkim seria warsztatów z rożnych dziedzin specjalności. Po raz pierwszy to uczestnicy zadecydują w których zajęciach wezmą udział.
Do wyboru będą m.in.: zajęcia taneczne, kurs samoobrony, zajęcia rękodzielnicze, nauka fotografii… i wiele, wiele innych.

Koszt uczestnictwa to 140 zł od osoby a w tym: przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie oraz rzecz jasna udział w zajęciach programowych.
Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Zaliczki w wysokości 40 zł muszą być wpłacone najpóźniej dnia 14 grudnia 2016 !!!
Wpłaty prosimy dokonywać na konto Hufca Jasło.
ZHP KOMENDA HUFCA JASŁO
BGŻ S.A. nr.: 21 2030 0045 1110 0000 0227 5250
z dopiskiem "Zimowisko - imię i nazwisko uczestnika"

Karty kwalifikacyjne będą dostępne u Waszych drużynowych w ciągu najbliższych dni lub do odebrania w biurze hufca w Jaśle.

Szczegółowych informacji udziela: hm. Waldemar Marek, tel.: 516 242 597, dh Izabela Sokołowska, tel.: 791 711 517

 

W dniu 20 czerwca 2016 r. w wieku 87 lat zmarł Druh hm. Adam Wydro, społecznik, człowiek zasłużony dla naszego miasta. Przyszedł na świat 24 października 1928 r. w Jaśle. Tu godnie spędził całe swoje piękne i pracowite życie.

Oprócz rodziny i pracy zawodowej przez prawie 40 lat w jasielskim PPNiG, działań społecznikowskich na różnych polach, od dziecka był wierny harcerstwu, które było Jego największą pasją. Do ostatnich chwil opierał się na wartościach wynikających z Przyrzeczenia Harcerskiego, które złożył jeszcze w 1938 r. Po zakończeniu wojny bardzo mocno włączył się w służbę instruktorską osiągając kolejne stopnie, na harcmistrzu kończąc. Angażował się na licznych polach pracy jasielskiego Hufca ZHP, pełnił różne funkcje: m.in.: był organizatorem wielu obozów, a przez szereg lat - przewodniczącym Sądu Harcerskiego oraz przewodniczącym hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Działał również na szczeblu Chorągwi oraz był inicjatorem, organizatorem i pierwszym komendantem I Szczepu "Orląt" w Jaśle. Uchwałą Rady Naczelnej ZHP w 1983 r. otrzymał honorowy tytuł „Instruktor – Senior ZHP”.

Został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Złotym Krzyżem za Zasługi dla ZHP, Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

Druh Adam towarzyszył nam na harcerskiej drodze przez wiele lat. Był naszym Mistrzem, skarbnicą wiedzy o harcerstwie i o dawnym Jaśle, Nauczycielem wielu pokoleń harcerzy i instruktorów, organizatorem i animatorem mnóstwa przedsięwzięć programowych oraz wychowawczych, przyjacielem wszystkich, niezależnie od wieku i funkcji. Zawsze wspierał nas dobrym słowem, swoim doświadczeniem, wiedzą i mądrością życiową. Był do końca wiernym Przyrzeczeniu i Prawu Harcerskiemu, Bogu, Polsce i bliźnim. Ze ściśniętymi sercami żegnamy Człowieka dobrego, prawego, kulturalnego, pogodnego, życzliwego, uczynnego, serdecznego, zawsze gotowego do służby, pracy i pomocy oraz gorącego patriotę. Będzie nam Go bardzo brakowało, gdyż takich Ludzi jak On jest dziś coraz mniej. Chociaż Druh Adam odszedł na wieczną wartę, to na zawsze zostanie w naszej świadomości, naszych sercach i pamięci jako Osoba, która nie żyła tylko dla siebie.

Łączymy się w bólu z Jego najbliższą Rodziną. Czuwaj Druhu Harcmistrzu Adamie! Cześć Jego Pamięci!

Drogiego Zmarłego pożegnamy w dniu 22 czerwca o godzinie 14.00 wyprowadzeniem trumny z domu rodzinnego na Mszę Świętą żałobną do jasielskiej Fary, po której kondukt uda się na miejsce wiecznego spoczynku śp. Adama Wydro na Starym Cmentarzu w Jaśle.

W imieniu całego środowiska Hufca ZHP w Jaśle - hm. Wiesław Hap

 

W dniach 7 i 8 maja odbył się blok działań w ramach Jubileuszu 30-lecia nadania Hufcowi ZHP w Jaśle imienia Rodziny Madejewskich pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Jasła.

Pierwszego dnia, w sobotę, najpierw wszyscy uczestnicy zebrali się na płycie jasielskiego Rynku, gdzie miał miejsce apel inauguracyjny, który prowadził, jako komendant phm. Jerzy Kosiba. Po nim wszyscy udali się na mszę świętą polową przy kościele farnym. Przewodniczył jej ks. Wojciech Środoń - Diecezjalny Duszpasterz Harcerzy, a wśród koncelebrantów byli: ks. dziekan Zbigniew Irzyk oraz ks. phm. Józef Obłój, kapelan Hufca Jasło. Po zakończeniu mszy, na czele z Miejsko - Kolejową Orkiestrą Dętą, przemaszerowano pod tablicę Rodziny Madejewskich. Tam w asyście warty honorowej, wystawionej przez I Szczep „Orląt” pod komendą hm. Jacka Smolika, odbył się Apel Pamięci przeprowadzony przez hm. Wiesława Hapa i 139. DH „Lisy”, jako Drużynę Sztandarową Hufca oraz złożono wiązanki kwiatów. Później uczestnicy uroczystości w zwartym szyku przeszli do Jasielskiego Domu Kultury.

Tam miało miejsce ponad dwugodzinne „Spotkanie Harcerskich Pokoleń”. Komendant Hufca pwd. Damian Stasiowski powitał zebranych, wśród których znaleźli się m.in.: Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła, Elwira Musiałowicz - Czech - Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, Henryk Rak - Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Urszula Czyżowicz - Wiceprzewodnicząca RMJ, hm. Mariusz Bezdzietny- Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP oraz hm. Władysława Domagała - była wieloletnia Komendantka Chorągwi.

W dalszej części oficjalnej, prowadzonej przez phm. Iwonę Dziedzic i phm. Roberta Nowińskiego, komendant Chorągwi hm. Mariusz Bezdzietny wręczył Brązowe Krzyże „Za Zasługi dla ZHP” przyznane decyzją Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego: phm. Iwonie Dziedzic, phm. Katarzynie Zając, phm. Jerzemu Kosibie i hm. Waldemarowi Markowi.  Z kolei druh Stanisław Święch - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP przekazał Srebrne Medale „Za zasługi dla pożarnictwa”: ks. phm. Józefowi Obłojowi - kapelanowi Hufca i hm. Wiesławowi Hapowi - zastępcy komendanta Hufca. Członkowie Komendy jasielskiego Hufca wręczyli również nagrodę specjalną za całokształt działań na niwie ruchu zuchowego, harcerskiego i instruktorskiego - hm. Dorocie Rzońcy.

Komendant Chorągwi hm. Mariusz Bezdzietny wyróżnił listami gratulacyjnymi za służbę instruktorską: phm. Urszulę Buczyńską - Bolanowską, druhnę Marię Garbacik, phm. Barbarę Goleń, hm. Wiesława Hapa, phm. Roberta Nowińskiego, ks. phm. Józefa Obłoja, pwd. Klaudię Pawlik, druhnę Bożenę Pec, pwd. Stanisława Peca, druhnę Bożenę Perchał, hm. Dorotę Rzońcę, hm. Jacka Smolika, druhnę Magdalenę Stukus, pwd. Annę Śliwę i druhnę Ewę Zołę.

Komenda Hufca przyznała pamiątkowe grawertony za wieloletnią współpracę: Urzędowi Miasta w Jaśle, Urzędowi Miasta w Kołaczycach, MPM S. J. Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal, Jasielskiemu Centrum Reklamy FROGART Józefa Nawracaja, Szkole Podstawowej Nr 4 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 4 w Jaśle, Zespołowi Szkół Miejskich Nr 5 w Jaśle oraz Zespołowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach. Władze jasielskiego Hufca uhonorowały też specjalnymi listami gratulacyjnymi z podziękowaniami za stałą współpracę i wsparcie przy organizacji jubileuszu: wicemarszałek Marię Kurowską, burmistrza Ryszarda Pabiana oraz hm. Jacka Borczyka - byłego komendanta Hufca, szczególnie zaangażowanego podczas uroczystości sprzed 30 lat oraz obecnie.

Po wystąpieniach gości, wśród których obok wspomnianych wcześniej znaleźli się również przedstawiciele zaprzyjaźnionych Hufców, wszyscy zebrani w sali widowiskowej JDK obejrzeli prezentację multimedialną o dziejach Hufca przygotowaną przez hm. Wiesława Hapa, phm. Jerzego Kosibę i ćwika Michała Hapa. Później miała miejsce część artystyczna, w której wystąpiły druhny i druhowie z 307. Kołaczyckiej Grunwaldzkiej DH „Wilki” i 139. DH „Lisy” z Jasła. Po jej zakończeniu miało miejsce zwiedzanie wystawy fotograficznej o historii Hufca przygotowanej przez hm. Dorotę Rzońcę, phm. Iwonę Dziedzic i hm. Jacka Borczyka. Wszyscy uczestnicy tego wyjątkowego spotkania otrzymali również okolicznościowe wydanie biuletynu „Krąg” autorstwa hm. Wiesława Hapa z informacjami na temat Rodziny Madejewskich i o uroczystościach nadania imienia w 1986 r. oraz pamiątkowe plakietki z logo jubileuszu opracowanego przez pwd. Wojciecha Zajdla. Po zwiedzeniu wystawy na wszystkich czekała słodka niespodzianka w postaci ogromnego jubileuszowego tortu z wizerunkiem harcerskiego Krzyża, który przygotowała druhna Aneta Nowińska z pomocą zuchów - Ani i Oli Nowińskich.

Posiliwszy się bigosem z harcerskiego kotła, znacząca część zuchów, harcerek i harcerzy udała się na teren „Przystanek Kwiatowa” na Jubileuszowy Zlot Hufca, którego komendantem był hm. Waldemar Marek. Tam przez dalszą część dnia oraz w niedzielę - w Sobniowie - miały miejsce ciekawe zajęcia programowe, m.in. zawody strzeleckie, strażackie, wieloboje harcerskie i gry terenowe, zwieńczone wieczornicą w kręgu harcerskim i noclegiem w budynku ZSM nr 5 w Jaśle. Uczestnicy zlotu obejrzeli również materiał filmowy przygotowany przez phm. Iwonę Dziedzic i phm. Jerzego Kosibę ze wspomnieniami dotyczącymi nadania imienia Hufcowi w 1986 r., którymi podzielili się: hm. Jacek Borczyk, hm. Jan Urban i hm. Jacek Smolik.

Oprócz wymienionych wcześniej duchownych, przedstawicieli władz, druhen i druhów, przy organizacji jubileuszu zaangażowani byli jeszcze m.in.: phm. Zuzanna Siemiączko, phm. Barbara Goleń, phm. Katarzyna Zając, phm. Urszula Buczyńska - Bolanowska, pwd. Klaudia Pawlik, pwd. Anna Śliwa, pwd. Gabriela Czerwińska, pwd. Hubert Szpyrka, pwd. Szymon Kosicki, dhna Agnieszka Mazur, dh Łukasz Kotulak, dh Janusz Budziak, p. Marcin Krupa, p. Piotr Juryś oraz drużynowi drużyn harcerskich i zuchowych jasielskiego Hufca. Organizatorzy jubileuszu dziękują wszystkim partnerom, m.in. takim jak: Miasto Jasło, Powiat Jasielski, Jasielski Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, MPM, Jasielskie Centrum Reklamy „Frogart”, LOK Jasło, Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Jaśle, Stowarzyszenie Animatorów Kultury „Kolejarz”, Miejsko - Kolejowa Orkiestra Dęta, Obiektyw Jasielski, Fakty Jasielskie, TV Jasło oraz portalom: Twoje Jasło, Wirtualne Jasło, Jasło4U i Miasto Jasło pl. Komenda Hufca ZHP w Jaśle dziękuje również osobom i instytucjom, którzy pomogli w przygotowaniu i realizacji działań jubileuszowych, w tym m.in.: Iwonie Kmiecik - dyrektorce ZSM nr 5 w Jaśle, druhowi Stanisławowi Święchowi - prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Oraz Michałowi Czarneckiemu - dowódcy Jednostki Strzeleckiej ZS w Trzcinicy

 
Więcej artykułów…
Cytat dnia

Nie błądzi tylko ten, kto nic nie robi.

<gen. R. Baden-Powell>

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 169594