W dniach 3-5 lutego 2017r. w Budach Głogowskich k. Rzeszowa instruktorzy Chorągwi Podkarpackiej ZHP spotkali się na Konferencji Instruktorskiej "EARTHQUAKE!!! Czy nadejdzie trzęsienie Ziemi?".

Weekend wypełniony był różnymi blokami programowymi, licznymi dyskusjami i rozmowami na tematy ważne zarówno dla całej organizacji, jak i naszej chorągwi.

Wszystko zaczęło się od piątkowej pracy nad ewaluacją programu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018. Uczestnicy konferencji wspólnie analizowali założenia i plany, przyjęte na zjeździe 2014r., oraz weryfikowali realizację wskaźników. Pozwoliło to na udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim miejscu jesteśmy obecnie, co było punktem wyjścia do prac w kolejnych dniach konferencji.

W sobotę wszyscy podzielili się na dwie grupy. Pierwsza wzięła udział w seminarium kadry kształcącej, które zdominowały dwa tematy. Przed południem na warsztat wzięto propozycje zmian w Systemie Pracy z Kadrą w ZHP, w ramach konsultacji prowadzonych przez Radę Naczelną ZHP. W wyniku kilkugodzinnej pracy grupowej i wspólnej wypracowano stanowisko chorągwi oraz propozycje kolejnych zmian. Popołudnie minęło pod znakiem opracowania sposobu wdrożenia w Chorągwi Podkarpackiej ZHP zmian, które zaszły w zakresie kształcenia kadry w ZHP. Podjęto decyzje, które pozwolą na płynne wejście w życie nowych zasad z pożytkiem dla podkarpackich hufców.

Druga grupa uczestniczyła w panelu nt. finansowania ZHP. Wiceprzewodniczący ZHP, hm. Marian Antonik, omówił nowe zasady w zakresie składek członkowskich i finansowania ZHP. Kolejno uczestnicy w grupach wzięli udział w grze, która pozwoliła im poznać realia funkcjonowania komendy chorągwi, także w zakresie finansowym i administracyjnym. Po zakończonej rozgrywce komendant chorągwi, hm. Mariusz Bezdzietny, omówił aktualne koszty funkcjonowania chorągwi, a następnie odbyła się debata nad kierunkiem prac w zakresie ustalenia nowej składki członkowskiej. Podjęto decyzję kierunkową, wokół której zbudowana zostanie finalna propozycja. Druga część dnia minęła na dyskusji w zakresie proponowanych zmian w Statucie ZHP.

Nasz hufiec reprezentowali: hm. Dorota Rzońca, hm. Waldemar Marek, phm. Iwona Dziedzic, phm. Jerzy Kosiba, phm. Robert Nowiński i pwd. Wojciech Zajdel.

Źródło:  http://podkarpacka.zhp.pl/

W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca
phm. Robert Nowiński

 

25 stycznia w Jaśle odbyły się uroczystości upamiętniające Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Obchody rozpoczęły się na cmentarzu żydowskim. Tam przedstawiciele władz miasta, powiatu i organizacji społecznych złożyli kwiaty na pomniku poświęconym ofiarom Holocaustu. Wartę pełniły harcerki i harcerze ze 139 DH Lisy, 166 DH Cichociemni oraz 309 DH Golesz. W programie znalazło się również otwarcie wystawy pn. ,,Społeczność Żydowska w Jaśle” w Muzeum Regionalnym oraz montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół nr 3. W ramach obchodów IX Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu odbył się również pokaz filmu pt. ,,Syn Szawła”.

W Kołaczycach obchody rozpoczęły się 26 stycznia uroczystym oddaniem hołdu i modlitwą za pomordowanych i pochowanych w masowej mogile 260 ofiar ludności żydowskiej - mieszkańców Kołaczyc i okolic.  Kaddish za zmarłych odmówił Prof. Jonathan Webber, światowej sławy antropolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie a modlitwę ekumeniczną odczytali ks. Roman Jagiełło proboszcz parafii w Łękach Dukielskich oraz ks. Władysław Depa -proboszcz parafii w Bieździedzy.

Na mogiłę przybyły potomkinie zamordowanej rodziny Berl z Kołaczyc, Tamar i Daphne Dor-Ner z Bostonu w USA. Panie, w imieniu własnym i swojego ojca Zvi Richarda Dor-Ner, złożyły kwiaty na grobie dziadków i pradziadków oraz społeczności żydowskiej z Kołaczyc. Wartę honorową przy mogile pełniła 307 KGDH Wilki.

Podsumowaniem tegorocznych Obchodów mogą być słowa jednej z ocalałych „Musieliśmy opuścić Polskę, ale Polska nigdy nie opuściła naszych serc i zawsze będzie naszą Ojczyzną”.

W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca
phm. Robert Nowiński

 

Zimowisko Harcerskie Hufca ZHP w Jaśle zorganizowane zostało w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej 2017 w Zespole Szkół w Osobnicy. Dzięki uprzejmości Dyrektora phm. Antoniego Wydry, harcerki i harcerze mogli nieodpłatnie korzystać z terenu szkoły i kosztować wspaniałego wypoczynku w malowniczej scenerii.

Już pierwszy dzień nasi uczestnicy spędzili na wzajemnej integracji podczas specjalnie przygotowanych na tę okazję zajęć ruchowych. Poznawali też okolicę i jej historię oraz zdobywali informacje od mieszkańców na temat ważnych wydarzeń i znanych osobistości wywodzących się z tego terenu.

Nadmienić należy, że plan Zimowiska zakładał pracę w grupach zadaniowych a dominująca część zajęć miała charakter warsztatowy.

Każdy kolejny dzień to szereg nowych zajęć i wyzwań stawianych przed uczestnikami wypoczynku. Harcerki i harcerze prócz stałej służby na terenie szkoły, w kuchni i na warcie uczestniczyli w zajęciach ogólnorozwojowych z samoobrony prowadzonych przez trenera – Pana M. Czarneckiego, Origami – Druhna M. Chudy, Decoupage, Radiotelegrafii, Pierwszej Pomocy, Wyszywania, Nauki gry na gitarze czy malowania na szkle. Za te zajęcia odpowiedzialni byli kolejno: Druhna hm. Dorota Rzońca, phm. Barba Goleń, Pan Leszek Śliwa, dh Krzysztof Kapłon, dh Ola Korczykowska, pwd. Wojciech Zajdel i phm. Iwona Dziedzic.

Podczas naszego Zimowiska nie zabrakło także czasu na zadumę i refleksję. Wieczorne świeczkowiska to tradycja wszystkich spotkań ludzi spod znaku harcerskiej lilijki. Pierwszą gawędę przygotowała Druhna Anna Śliwa, a tematem przewodnim była „Miłość do Ziemi Ojczystej”. Wysłuchaliśmy fragmentów wierszy i wspólnie śpiewaliśmy pieśni obrzędowe wsłuchując się w słowa i przytoczone opowieści z dawnych lat.

W trakcie drugiego świeczkowiska podsumowywaliśmy naszą harcerską postawę wobec siebie i naszych bliskich. Wysłuchiwaliśmy pieśni mówiących o poznaniu samego siebie oraz kilku słów gawędy na temat naszych korzeni i pragnieniu bycia szczęśliwym. Po części refleksyjnej przyszedł czas na zabawę, śpiewy oraz prezentację poszczególnych zastępów, które w trakcie tych kilku dni, przygotowywały specjalne piosenki, okrzyki jak również zabawy i skecze.

Zimowiskowych atrakcji to jednak nie koniec. Na uczestników Zimowiska czekała wielka gra w czterech kategoriach: „Familiada”, „Jaka to melodia”, „Postaw na milion” i „Kocham Cię Polsko” przygotowana przez pwd Wojciecha Zajdla. Wszystkie harcerki i harcerze spróbować się mogli w w/w konkurencjach na punkty w odwiecznym pojedynku płci – chłopcy kontra dziewczyny. Z dumą informujemy, że zwycięzca Wielkiej gry została drużyna żeńska !

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zawody strzeleckie z broni pneumatycznej potocznie zwanej wiatrówką. Tutaj już dominowali mężczyźni i to oni zdobyli najwięcej dyplomów za celność. Rozegrany został także turniej piłki siatkowej, był harcerski tor przeszkód, ognisko z gorącą kiełbaską, a w jeden z wieczorów na uczestników czekała dyskoteka. I wszystko to w zaledwie 5 dni naszego pobytu w Osobnicy.

Na koniec Zimowiska, każdy uczestnik otrzymał specjalnie przygotowany na tę okazję button. W trakcie apelu wręczane były dyplomy, pochwały oraz przyznane zostały sprawności.

Wszystko to dzięki wspólnej pracy organizatorów: dh Annie Śliwie, Leszkowi Śliwie, phm. Iwonie Dziedzic, pwd. Wojciechowi Zajdlowi, dh Krzysztofowi Kapłonowi, dh Łukaszowi Zaleśnemu, pwd. Szymonowi Kosickiemu, dh Mikołajowi Samborskiemu oraz dh Aleksandrze Korczykowskiej możliwe było przygotowanie i przeprowadzenie tak wspaniałych zajęć dla blisko 90 uczestników Zimowiska Hufca Jasło. Dziękuję Serdecznie wszystkim zaangażowanym w przebieg naszych działań a w szczególności Dyrektorowi i wi-ce Dyrektorowi ZS w Osobnicy, Księdzu Proboszczowi Parafii w Osobnicy oraz wszystkim życzliwym bez których nie mogli byśmy dokonać tego wszystkiego.

Komendant Zimowiska
hm. Waldemar Marek HR

 

W dniu 8 stycznia 2017 roku na terenie powiatu jasielskiego odbyła się publiczna kwesta w ramach, której zuchy, harcerki, harcerze oraz instruktorzy jasielskiego hufca zbierali środki na działalność programową naszego hufca.
Dla wszystkich naszych dobroczyńców mieliśmy drobny prezent kalendarz harcerski na 2017 rok.

Udział w akcji wzięły następujące środowiska: I Szczep Orląt, 139 DH Lisy, 309 DH Golesz, 166 JDH Cichociemni, 307 KGDH Wilki, DH z Sobniowa, 15 DH Płomienie z Szebni, DH z Cieklina, Gromada Zuchowa przy Szkole Podstawowej w Czeluśnicy oraz instruktorzy naszego hufca.

Dziękujemy za Waszą obecność, mimo niesprzyjających warunków pogodowych (-20°C), poświęcony czas i zaangażowanie. Największe jednak podziękowania należą się naszym sponsorom bez których nie udałoby się zrealizować tego przedsięwzięcia.

Serdeczne podziękowania składamy: Firmie Tosand II Andrzej i Zuzanna Siemiaczko, Fabryka Armatury JAFAR, Zajazd Pod Skalą, PPHU Alfa Agnieszka Mazur, FHU WIT-WIERT Witek Stopyra, Apteka Rodzinna, Zajazd u Zofii, Jasielskie Centrum Reklamy Frogart Jozef Nawracaj, Jasielska Siec Sklepów MPM. To dzięki Wam drodzy przyjaciele możliwe było wydanie tego kalendarza. Szczerze i z głębi serca dziękujemy za zrozumienie, wyrozumiałość i wsparcie.

 

W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca
phm. Robert Nowiński

 

W dniu 5 stycznia 2017 r odbył się coroczny opłatek instruktorski. Uroczystość rozpoczął komendant Hufca Jasło phm. Jerzy Kosiba, który powitał zebranych gości. Następnie kapelan naszego Hufca ks. phm. Józef Obłój odmówił modlitwę, po której zebrani połamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Później usiedliśmy do stołów, zastawionych wspaniałymi daniami. Czego tu nie było: groch z kapustą, słynne gołąbki dh. Dorotki, śledzie dh Basi, barszcz czerwony z uszkami, żur, pierogi. Na koniec podano słodkości - wypieki naszych kochanych instruktorek.

W czasie degustacji przy kawie i herbacie mieliśmy możliwość obejrzenia prezentacji poświęconej najważniejszym chwilom w życiu naszego hufca w 2016 roku, przygotowanej przez pwd. Wojtka Zajdla. Nie zabrakło wspólnego kolędowania. W dobrym towarzystwie czas szybko mija i już po chwili przyszło nam się żegnać. Dziękujemy za Waszą obecność, a w szczególności druhnom z 309 DH Golesz które dbały, aby niczego nie brakło na stolach i żeby nikt z nas nie wyszedł głodny. Do zobaczenia na kolejnych przedsięwzięciach naszego Hufca, a już na pewno na kolejnym opłatku instruktorskim.

Do zobaczenia na kolejnych przedsięwzięciach naszego hufca, a już na pewno na kolejnym opłatku instruktorskim.

 

W imieniu Zespołu ds. Promocji Hufca
phm. Robert Nowiński

 
Więcej artykułów…
Posiedzenie KSI

28 luty 2015 r.
godz. 16.00

Komenda Hufca Jasło
ul. Kopernika 8

krzyz2.png
Instytucje wspierające

Hufiec Jasło realizuje zadanie publiczne wspierane przez Urząd Miasta w Jaśle pod nazwą: "Profilaktyka oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

Statystyka
Odsłon : 189499